سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigation heat transfer and skin friction using water-cuo nanofluid between eccentric channels

نویسندگان: آرش رضايي گرجائي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: HEAT TRANSFER ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

Estimation of Driver Drowsiness Using Blood Perfusion Analysis of Facial Thermal Images in a Driving Simulator

نویسندگان: معصومه تشكري, علي نحوي, آزاده شهيديان, سراج الدين ابراهيميان هادي كياشري, حميدرضا باخدا
عنوان مجله: journal of sleep sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Heat transfer enhancement in a curved tube by using twisted tape insert and turbulent nanofluid flow An experimental study

نویسندگان: آرش رضايي گرجائي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

كاربرد امواج فراصوتي در درمان سنگ كليه

نویسندگان: مهدي مقيم نژادسرحمامي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۵۶

سال: ۱۳۹۷

مديريت گرماي اتلافي

نویسندگان: آزاده شهيديان
عنوان مجله: دانشنامه انرژي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Wall elasticity effect on carotid hemodynamics and LDL mass transport a computational approach

نویسندگان: شهاب خاكپور, آزاده شهيديان, مجيد قاسمي
عنوان مجله: Journal of Nanotechnology in Diagnosis and Treatment
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Numerical Analysis of Magnetic Nanoparticles Penetration within the Cancerous Tumor Tissue under Influence of External Magnet

نویسندگان: سيدمحمد علي نعمتي, مجيد قاسمي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: Journal of Nanotechnology in Diagnosis and Treatment
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Investigating heat transfer and entropy generation for mixed convection of CuO-water nanofuid in an inclined annulus

نویسندگان: مهدي بحيرايي, آرش رضايي گرجائي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Stress Analysis of Internal Carotid Artery with Low Stenosis Level The Effect of Material Model and Plaque Geometry

نویسندگان: آزاده شهيديان, آرش قربان نيا حسن كياده
عنوان مجله: Journal of Mechanics in Medicine and Biology
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Numerical Investigation of Drug Delivery to Cancerous Solid Tumors by Magnetic Nanoparticles Using External Magnet

نویسندگان: سيدمحمد علي نعمتي, مجيد قاسمي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: TRANSPORT IN POROUS MEDIA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

مطالعه پارامتري جريان صوتي در سيال زيستي غير نيوتني

نویسندگان: روزبه اعياني, آزاده شهيديان, مجيد قاسمي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۳۵
تا صفحه: ۳۴۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Numerical investigation of non-uniform magnetic field effects on the blood velocity and magnetic nanoparticles concentration inside the vessel

نویسندگان: سيدمحمد علي نعمتي, مجيد قاسمي, آزاده شهيديان
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۱۶۵۷
تا صفحه: ۱۶۶۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي برچسب انرژي ساختمان در ايران با رويكرد مديريت مصرف انرژي

نویسندگان: آزاده شهيديان, فرهاد رياضي, مهدي محقق امين
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

بررسي عددي مقايسه جذب نانوذرات مغناطيسي در بافت سالم و سرطاني تحت تاثير ميدان مغناطيسي غيريكنواخت

Numerical investigation of magnetic nanoparticles absorption in healthy and cancerous tissue under the influence of non-uniform magnetic field

نویسندگان: آزاده شهيديان, سيدمحمد علي نعمتي, مجيد قاسمي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۶۸
تا صفحه: ۱۷۴