تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

هوشمند سازي تقاطع ها جهت كاهش آلايندگي و روان سازي ترافيك با استفاده از ارتباط بين خودرو ها

نام اساتید: امير تقوي پور, شهرام آزادي, موسي آيتي, شهرام آزادي
Amir Taghavipour, Shahram Azadi, , Shahram Azadi
نام دانشجو : حسنا نمازي ربطي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

كنترل بهينه سيستم انتقال قدرت متغير پيوسته با روش پيش بين مبتني بر مدل

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي, مسعود مسيح طهراني, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi, , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : علي علي پور

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

كنترل بهينه ترافيك با استفاده از ارتباط بين خودرو ها و زير ساخت هوشمند جهت كاهش آلايندگي

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي, مسعود مسيح طهراني, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi, , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : كياوش جهانگيري دوست

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

كنترل و مديريت بهينه انرژي خودروي پيل سوختي

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي, فرشاد ترابي, محمود سعادت فومني, فرشاد ترابي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi, Farshad Torabi, , Farshad Torabi
نام دانشجو : سينا مقدسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

كنترل بهينه سيستم تهويه مطبوع يك خودروي الكتريكي

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي, مجيد سلطاني, غلامرضا مولائي منش, مجيد سلطاني
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi, Majid Soltani, , Majid Soltani
نام دانشجو : رضا اميرنژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

طراحي سيستم انتقال قدرت هيبريد الكتريكي پلاگين براي خودروهاي سواري

نام اساتید: امير تقوي پور, اميرحسين شامخي, وحيد اصفهانيان, اميرحسين شامخي
Amir Taghavipour, Amir Hossein Shamekhi, , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محدثه معينيان

تاریخ:

شبيه¬سازي سيستم انتقال قدرت اتوبوس¬هاي برقي و تاثير توسعه آن¬ها بر آلودگي شهر تهران

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : سيدمجيد حسيني نيشابوري

تاریخ:

هوشمندسازي تقاطع¬ها جهت كاهش آلايندگي و روانسازي ترافيك

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : مهسا محمدي

تاریخ:

توسعه كنترل بهينه براي سيستم انتقال قدرت خودروي برقي

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : احسان سلطانمحمدي

تاریخ:

طراحي كنترلر بهينه براي سيستم تقاطع تعاملي و خودران

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : احمد پناهي

تاریخ:

توسعه سيستم هوشمند كمك راننده جهت تشخيص موانع

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : محمدرضا ملكي

تاریخ:

توسعه سيستم مديريت حرارتي ذخيره كننده¬ها براي خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: امير تقوي پور
Amir Taghavipour
نام دانشجو : ميلاد عدل