مشخصات فردی

نام: امیر

نام خانوادگی: تقوی پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: taghavi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۴۵۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirTaghavipour

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک