سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

OD-Characterization of Some Simple Unitary Groups

نویسندگان: Majid Akbari, Xiaoyou Chen, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: بولتن انجمن رياضي Bulletin of the Iranian Mathematical Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

An OD-characterizable class of simple groups

نویسندگان: M. Akbari, X. Y. Chen, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: Algebra and Discrete Mathematics
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

Simple Groups Whose Gruenberg-Kegel Graph or Solvable Graph is Split

نویسندگان: Mark L. Lewis, جواد ميرزاجاني, علي رضا مقدم فر, A. V. Vasil’ev, M. A. Zvezdina
عنوان مجله: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The number of switching isomorphism classes of signed graphs associated with particular graphs

نویسندگان: يوسف باقري, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب
عنوان مجله: DISCRETE APPLIED MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كانادا / Canada

The Complexity of power graphs associated with finite groups

نویسندگان: Stephan Kirkland, علي رضا مقدم فر, نويد صالحي , نيما صالحي, مهسا ظهورعطار
عنوان مجله: Contributions to Discrete Mathematics
از صفحه: ۱۲۴
تا صفحه: ۱۳۶

سال: ۱۳۹۷

Group partitions via Commutativity

نویسندگان: علي محمودي فر, علي رضا مقدم فر, فايز صالح زاده
عنوان مجله: International Electronic Journal of Algebra
از صفحه: ۲۲۴
تا صفحه: ۲۳۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Splitting via Noncommutativity

نویسندگان: Mark Lanning Lewis, Daria V. Lytkina, Viktor Danilovich Mazurov, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ژاپن / Japan

A New Characterization of Some Simple Groups by Order and Degree Pattern of Solvable Graph

نویسندگان: بنفشه اكبري, Nobuo Iiyori, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: Hokkaido Mathematical Journal
از صفحه: ۳۳۷
تا صفحه: ۳۶۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

On alternating and symmetric groups which are quasi OD-characterizable

نویسندگان: علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Commuting graphs of groups and related numerical parameters

نویسندگان: Ali Mahmoudifar, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
از صفحه: ۳۱۵۹
تا صفحه: ۳۱۶۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: چك / Czech Republic

Several quantitative characterizations of some specific groups

نویسندگان: آمينه محمدزاده, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

OD-CHARACTERIZATION OF SOME PROJECTIVE SPECIAL LINEAR GROUPS OVER THE BINARY FIELD AND THEIR AUTOMORPHISM GROUPS

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
از صفحه: ۲۳۰۸
تا صفحه: ۲۳۳۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آلمان / Germany

Recognizing by Spectrum for the Automorphism Groups of Sporadic Simple Groups

نویسندگان: Victor Mazurov, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: Communications in Mathematics and Statistics
از صفحه: ۴۹۱
تا صفحه: ۴۹۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

A matrix-theoretic perspective on some identities involving well-known sequences

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, نويد صالحي, نيما صالحي
عنوان مجله: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

GROUPS FOR WHICH THE NONCOMMUTING GRAPH IS A SPLIT GRAPH

نویسندگان: مرضيه اكبري, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: international journal of group theory
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۳

OD-Characterization of certain four dimensional linear groups with related results concerning degree patterns

نویسندگان: بنفشه اكبري, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: Frontiers of Mathematics in China
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

The Existence or Nonexistence of Non-commuting Graphs With Particular Properties

نویسندگان: مرضيه اكبري, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Certain properties of the power graph associated with a finite group

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان, ووجي شي
عنوان مجله: JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

OD-Characterization of some linear groups over binary field and their automorphism groups

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان
عنوان مجله: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

Some infinite matrices whose leading principal minors are well-known sequences

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان, نويد صالحي , نيما صالحي
عنوان مجله: UTILITAS MATHEMATICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۲

Proof of a conjecture on determinants of matrices whose entries arise as recurrences

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, نويد صالحي, نيما صالحي
عنوان مجله: The Southeast Asian Bulletin of Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

The number of spanning trees of power graphs associated with specific groups and some applications

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان, نويد صالحي , نيما صالحي
عنوان مجله: ARS COMBINATORIA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

More determinant representations of some specific sequences

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, حديثه تاجبخش
عنوان مجله: Journal of Integer Sequences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

A quantitative characterization of Mathieu group M12

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان
عنوان مجله: The Southeast Asian Bulletin of Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آلمان / Germany

Determinant representations of sequences a survey

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, نويد صالحي, نيما صالحي
عنوان مجله: Special Matrices
از صفحه: ۴۶
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: تركيه / Turkey

Some quantitative characterizations of certain symplectic groups over the binary field

نویسندگان: مرضيه اكبري, علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: International Electronic Journal of Algebra
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

A quantitative characterization of some finite simple groups through order and degree pattern

نویسندگان: علي رضا مقدم فر, سكينه رهبريان
عنوان مجله: Note di Matematica
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۲

Some Results Concerning Noncommuting Graphs Associated With Finite Groups

نویسندگان: علي رضا مقدم فر
عنوان مجله: The Southeast Asian Bulletin of Mathematics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶