از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ تا تاریخ :

مدير گروه ديناميك پرواز وكنترل ومهندسي فضايي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه علمي - پژوهشي فصلنامه مكانيك هوا فضا

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي هدايت ،كنترل و سيستم هاي ديناميكي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴