ندارد

نام اساتید: علي مظفري
Ali Mozaffari
نام دانشجو : مهدي عبدالحسيني

طراحي دستگاه پيچش الياف براي ساخت پوسته هاي استوانه كامپوزيت با استفاده از ماشين تراش

نام اساتید: علي مظفري, مهناز ذاكري, سعيد ايراني
Ali Mozaffari, Mahnaz Zakeri, Saeid Irani
نام دانشجو : ايوب پولادوند

تحليل تنش و خيز تيرهاي ساندويچي با رويه ايزوتروپيك و هسته آگزتيك

نام اساتید: علي مظفري, محمد شرعيات, مهناز ذاكري
Ali Mozaffari, Mohammad Shariyat, Mahnaz Zakeri
نام دانشجو : كيارش امين فر

بررسي مشكلات و تجربه هاي ايران در زمينه حقوق هوايي بين الملل

نام اساتید: علي مظفري, سعيد ايراني
Ali Mozaffari, Saeid Irani
نام دانشجو : نصير محمودي

تاريخچه روند و شرايط تاسيس ايرلاين هاي هواپيمايي بعد از انقلاب اسلامي ايران

نام اساتید: علي مظفري, سعيد ايراني
Ali Mozaffari, Saeid Irani
نام دانشجو : آرمان افشار

بررسي عوامل موثر در تهيه cmm خطوط هوايي

cmm

نام اساتید: علي مظفري
Ali Mozaffari
نام دانشجو : مهدي باريكلو