محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

تحليل اثر ضريب ميرايي و سرعت ضربه زن بر رفتار ديناميكي ورق ويسكوالاستيك

نویسندگان: محمدحسن پاچناري, علي مظفري, محمد شرعيات

Mohammad Hassan Pachenari, Ali Mozaffari, Mohammad Shariyat

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

طراحي بهينه چند هدفي پنل هاي كامپوزيتي داراي گشودگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

نویسندگان: فوزيه مروت, علي مظفري, جعفر روشني يان, هادي زارع

, Ali Mozaffari, Jafar Roshanian,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society