تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سنجش اختلالات ساختاري و عملكردي مسير بينايي به منظور افتراق بيماران اسكلروز چندگانه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني, محمد فروزانفر
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohamad Forouzanfar
نام دانشجو : مريم زنگنه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تشخيص اختلالات طيف اوتيسم با استفاده از معيارهاي مبتني بر ارتباطات مغزي و شبكه هاي عصبي عميق به كمك داده هاي FMRI

نام اساتید: علي خادم, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, غلامعلي حسين زاده
Ali Khadem, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : پگاه نوائي

تاریخ:

تشخيص اختلال دوقطبي با استفاده از معيارهاي مبتني بر ارتباطات مغزي و داده هاي fMRI

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : سعيد ثنائي مقدم

تاریخ:

توسعه روشي مبتني بر يادگيري عميق به منظور طبقه بندي مراحل خواب با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرام

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : اسما سلامتيان

تاریخ:

بهبود ارزيابي عملكرد هسته زانويي جانبي در بيماران اسكلروز چندگانه در پاسخ به تحريك بينايي توسط fMRI

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem
نام دانشجو : ندا سرداري پور

تاریخ:

تفكيك كاركردي نورون هاي قشر مغز براساس مشخصه هاي شكل موج اسپايك در ثبت هاي خارج سلولي

نام اساتید: علي خادم, عبدالممعين اسقايي
Ali Khadem, Abdolmoeen Asghaee
نام دانشجو : مهرداد اوغازيان

تاریخ:

توسعه روشي مبتني بر يادگيري عميق براي هجي كننده هاي واسط مغز-رايانه ي مبتني بر پتانسيل هاي برانگيخته بينايي حالت پايدار

نام اساتید: علي خادم, داود آسماني
Ali Khadem, Davood Asemani
نام دانشجو : فرزاد صفاري

تاریخ:

توسعه روشي مبتني بر يادگيري ماشين براي شبيه سازي داده هاي fMRI با استفاده از داده هاي EEG

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : ابراهيم مهدوي

تاریخ:

روش تركيبي اجزاي محدود-اجزاي مرزي براي حل مساله مستقيم در آناليز منابع EEG و تشخيص بيماري آلزايمر

نام اساتید: رضا جعفري, علي خادم
Reza Jafari, Ali Khadem
نام دانشجو : نصيره دياريان

تاریخ:

توسعه روشي تطبيقي براي بهبود بازسازي تصاوير الاستوگرام فراصوتي

نام اساتید: محمدرضا حسن نژاد بالان, علي خادم
Mohamadreza Hasannejadbalan, Ali Khadem
نام دانشجو : زهرا حسيني

تاریخ:

توسعه روشي جهت تشخيص بيماري اختلال نقص توجه و بيش فعالي با استفاده از داده هاي مگنتوانسفالوگرافي حالت استراحت

نام اساتید: مهدي دلربايي, علي خادم
Mehdi Delrobaei, Ali Khadem
نام دانشجو : نسترن حامدي شيحاني

تاریخ:

ارزيابي تاثير افزايش بار حافظه ي كاري بر روي ارتباطات قشري مغز با استفاده از داده هاي EEG-fNIRS

نام اساتید: مهدي دلربايي, علي خادم
Mehdi Delrobaei, Ali Khadem
نام دانشجو : سوزان سميعي

تاریخ:

ارزيابي تاثير افزايش بار حافظه ي كاري بر روي ارتباطات قشري مغز با استفاده از داده هاي EEG-fNIRS ب

نام اساتید: مهدي دلربايي, علي خادم
Mehdi Delrobaei, Ali Khadem
نام دانشجو : سوزان سميعي

تاریخ:

روش تركيبي اجزاي محدود-اجزاي مرزي براي حل مساله مستقيم در آناليز منابع EEG و تشخيص بيماري آلزايمر

Hybrid finite element-boundary element for forward problem solution in EEG source analysis and the diagnosis of Alzheimer's disease

نام اساتید: رضا جعفري, علي خادم
Reza Jafari, Ali Khadem
نام دانشجو : نصيره دياريان

تاریخ:

ارائه زيست نشانگرهاي مبتني بر نظريه گراف براي تشخيص اختلال دوقطبي به كمك FMRI حالت استراحت مغز

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : سپيده غفوري وايقان

تاریخ:

توسعه ي روشي مبتني بر هوش مصنوعي براي تصميم گيري در مورد دوز مصرفي داروي بيماري پاركينسون

نام اساتید: علي خادم, مهدي دلربايي
Ali Khadem, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : سپيده رمضاني

تاریخ:

سنجش اختلالات ساختاري و عملكردي مسير بينايي به منظور افتراق بيماران اسكلروز چندگانه و دويك

Measurement of structural and functional visual pathway impairments to differentiate multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder patients

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem
نام دانشجو : مريم زنگنه

تاریخ:

تشخيص خودكار بيماري اسكلروز چندگانه با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي و شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: علي خادم, محمد تشنه لب
Ali Khadem, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميد باقر

تاریخ:

تعيين رابطه ي بين HRVو ارتباطات كاركردي EEGبيماران مبتلا به صرع لوب گيجگاهي

نام اساتید: علي خادم, محمد فروزانفر
Ali Khadem, Mohamad Forouzanfar
نام دانشجو : پريسا سلوكي شهرضايي

تاریخ:

رزيابي رشد عملكردي ناحيه ي پري سيلوين در نوزادان با استفاده از معيارهاي مبتني بر نظريه ي گراف

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : فروغ احمدي

تاریخ:

تعيين زيست نشانگرهاي مبتني بر پتانسيل هاي برانگيخته بينايي به منظور افتراق بيماري اسكلروز چندگانه و دويك

نام اساتید: علي خادم
Ali Khadem
نام دانشجو : مريم حبيب اله پور