مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: خادم


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alikhadem@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۵۰ (۲۰۴)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliKhadem


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق