تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

توسعه روشي نوين جهت حذف نويز از ابر نقاط با حفظ لبه هاي عوارض

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي حسيني نوه , ياسر مقصودي مهراني, عليرضا صفدري نژاد, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : سحر كمالو

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

ارائه روشي تصوير مبنا به منظور اندازه گيري محيط سر نوزاد

نام اساتید: علي حسيني نوه , زهره حبيبي, محمدجواد ولدان زوج, عباس ماليان, هومن لطيفي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Zohreh Habibi, Mohammad Javad Valadanzoej, , Hooman Latifi
نام دانشجو : فرزاد زارع زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بررسي ساز و كار گسيختگي زمين مهارها و تصديق آن با استفاده از روش فتوگرامتري

نام اساتید: فرزين كلانتري, علي حسيني نوه , محمود قضاوي, محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر علي فاخر
Farzien Kalantari, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mahmood Ghazavie, Mahmood Ghazavie,
نام دانشجو : علي اسمعيل پورآغميوني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت سيستمي براي تعيين موقعيت ربات نقشه بردار مبتني بر ادومتري ديداري

نام اساتید: علي حسيني نوه , افشين نوابي, حميد عبادي, سعيد صادقيان, حميد عبادي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Afshin Navabi, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : سيدزانا ذكريائي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

پياده سازي سيستم فتوگرامتري مبنا جهت هدايت و فرود يك ربات پرنده بدون سرنشين بر روي ربات نقشه بردار

نام اساتید: علي حسيني نوه , افشين نوابي, مسعود ورشوساز, سعيد صادقيان, مسعود ورشوساز
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Afshin Navabi, Masood Varshosaz, , Masood Varshosaz
نام دانشجو : صياد يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ساخت سيستمي براي طراحي شبكه و طراحي مسير ربات نقشه بردار به منظور مدلسازي آثار باستاني

نام اساتید: علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز, افشين نوابي, مهدي مختارزاده, عباس ماليان, مهدي مختارزاده
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz, Afshin Navabi, Mahdi Mokhtarzadeh, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : نيلوفر بهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي امكان استفاده از روش فتوگرامتري پهپاد مبنا به منظور اندازه گيري جابجايي نقاط سد

نام اساتید: علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز, عباس ماليان, حميد عبادي, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz, , Hamid Ebadi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : مريم احمدي باغ

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

محاسبه حجم اشيا منظم آزمايشگاهي با استفاده از سنسور كينكت جهت مقايسه با مدل پيش فرض

نام اساتید: علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي, حميد عبادي, محمد سعادت سرشت, حميد عبادي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : نگار نوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

استخراج مدل سه بعدي حركات صورت انسان با استفاده از تصاوير ويديويي جهت توليد انيميشن

نام اساتید: مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , حميد عبادي, عباس ماليان, حميد عبادي
Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Hamid Ebadi, , Hamid Ebadi
نام دانشجو : زينب احمديان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

بررسي و ارزيابي عملكرد الگوريتم جنگلهاي تصادفي در شناسايي عارضه راه از داده هاي لايدار و تصاوير نوري

نام اساتید: علي حسيني نوه , علي محمدزاده, پرويز ضياييان, محمودرضا صاحبي, مهدي فرنقي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Ali Mohammadzadeh, Parviz Zeeaean, Mahmod Reza Sahebi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : نگين كمالي فر

تاریخ:

پيش بيني وضعيت سه بعدي عابر پياده نسبت به خودرو در حال حركت با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : اكبر جعفري

تاریخ:

ارائه الگوريتمي جهت تصحيح لبه هاي ساختمان به منظور بهبود كيفيت هندسي اورتوموزائيك با استفاده از تلفيق داده هاي تصويري و ابرنقاط پهپاد

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مژده ابراهيمي كيا

تاریخ:

ثبت هندسي اتوماتيك تصوير به نقشه با استفاده از خطوط كنترل به منظور به روز رساني پايگاه داده

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, علي حسيني نوه
Mohammad Javad Valadanzoej, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : نيره معظمي گودرزي

تاریخ:

اندازه گيري شاخصهاي سفالومتري مدلهاي سه بعدي با استفاده از فتوگرامتري براي رشد دور سر شيرخواران

نام اساتید: علي حسيني نوه , زهره حبيبي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Zohreh Habibi
نام دانشجو : زهرا صديقي

تاریخ:

تعيين موقعيت ربات نقشه بردار با استفاده از روش ديداري در محيطهاي داخلي

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : محمدمهدي عباس پور

تاریخ:

طراحي و توسعه الگوريتمي جهت هشدار راننده براي موتور سيكلت هاي پشت سر با تك دوربين

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : زهرا بادامچي شبستري

تاریخ:

اندازه گيري شاخص هاي مداري صورت با استفاده از فتوگرامتري براي شيرخواران مبتلا به كرانيوسينوستوزيس تاجي

نام اساتید: علي حسيني نوه , زهره حبيبي
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Zohreh Habibi
نام دانشجو : سپيده اماني

تاریخ:

توسعه يك سيستم توليد ابرنقاط سه بعدي با استفاده از لايدار دو بعدي و استريو ويژوال اودومتري

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : محمدامين منوچهري

تاریخ:

توسعه يك الگوريتم Visual SLAM مبتني بر يادگيري عميق در محيط هاي پويا براي ربات نقشه بردار

نام اساتید: علي حسيني نوه
Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : سپيده باژن