از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تا تاریخ :

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده مهندسي صنايع

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تا تاریخ :

دبير هم انديشي اساتيد

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تا تاریخ :

عضو هيات تحريريه علمي - ترويجي مديريت زنجيره تامين

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ تا تاریخ :

عضو كار گروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ تا تاریخ :

نماينده دانشكده صنايع در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس مسيريابي وسايل نقليه

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

مدير فرهنگي دانشكده صنايع

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

معاون اموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده صنايع