تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

پايدارسازي ارتعاشات تير منعطف با استفاده از روش كنترل مرزي

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, مهدي دلربايي, پيام زرافشان, مهدي دلربايي
Ali Najafi Ardakani, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : سيدمحمدجواد جاهد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي ربات كمك حركتي پايين تنه انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نحوي, علي نحوي, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : اميد مهدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت سيستم جامع كنترلي در ربات كمك حركتي اندام تحتاني انسان

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, علي نحوي, علي نحوي, مهدي طالع ماسوله
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : وحيد اكبري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

شناسايي جاده در خودرو هوشمند با استفاده از قطعه بندي معنايي تصوير با رويكرد يادگيري عميق

نام اساتید: علي غفاري, علي نجفي اردكاني, عليرضا خداياري, علي نحوي, موسي آيتي, علي نحوي
Ali Ghaffari, Ali Najafi Ardakani, Alireza Khodayari, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : آيدا مرادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تخمين ميزان هوشياري راننده به كمك تصاوير با استفاده از ابزار شبكه عصبي

نام اساتید: علي غفاري, علي نجفي اردكاني, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي, فرزاد چراغپور
Ali Ghaffari, Ali Najafi Ardakani, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati,
نام دانشجو : فرنوش فرجي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

بررسي و طراحي سيستم كنترلي مورد استفاده در ترمز اضطراري

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, علي نحوي, سجاد ازگلي, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : عباس صفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

كنترل پيش بين سيستم تعليق خودروهاي پيرو با استفاده از اطلاعات خودروي رهبر در خودروهاي كارواني

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, اميرحسين شامخي, خليل عالي پور, اميرحسين شامخي
Ali Najafi Ardakani, Amir Hossein Shamekhi, , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمد ساريخاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت ردياب خورشيدي به منظور هدايت سامانه هاي متمركزكننده سلول هاي خورشيدي

نام اساتید: فرشاد ترابي, علي نجفي اردكاني, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, فرزاد جعفر كاظمي
Farshad Torabi, Ali Najafi Ardakani, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : نويد اسدي آبكنار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بهبود طراحي و كنترل ربات كروي مجهز به پايدارساز دوراني

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, مهدي علياري شوره دلي, خليل عالي پور, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : فاطمه زارعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي بهينه و كنترل يك ربات زيرآبي بازرس

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, محمدرضا همايي نژاد, مجيد محمدي مقدم, محمدرضا همايي نژاد
Ali Najafi Ardakani, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : راضيه مهرآبادي

تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خودروي روبرو براي ترمز اضطراري خودكار توسط تلفيق رادارو دوربين

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : حميده انصاريان

تاریخ:

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص خودرو روبرو براي ترمز اضطراري خودكار توسط دوربين و الگوريتم رديابي خودرو

نام اساتید: علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : ميلاد ابايي راد

تاریخ:

طراحي كنترل كننده تطبيقي يك ربات زيرآبي

نام اساتید: علي نجفي اردكاني
Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سعيد قرباني

تاریخ:

تحليل، طراحي و پياده سازي يك ربات كابلي صفحه اي مقيد آسان نصب با سرعت بالا

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, علي نجفي اردكاني
Hamid Reza Taghirad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : نصرالله خدادادي

تاریخ:

كنترل مرزي و دفع ارتعاشات سيستم هاي پيوسته

نام اساتید: علي نجفي اردكاني
Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : جواد سالاري بردسيري

تاریخ:

شبيه سازي روش كنترل مرزي روي تيرهاي مرتعش

نام اساتید: علي نجفي اردكاني
Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : علي شيرزادي فخر