مشخصات فردی

نام: یعقوب

نام خانوادگی: علیپوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: y.alipouri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۲۰۱۴۳۴(۳۲۱)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/YaghoubAlipouri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران