محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

Multicomponent reaction for synthesis of dihydropyrroles

نویسندگان: سرور رمضانپور

Sorour Ramezanpour

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس شيمي آلي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

multicomponent reaction for synthesis of dihydropyroles

نویسندگان: سرور رمضانپور

Sorour Ramezanpour

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس شيمي آلي ايران

the 27 Iranian conference on organic chemistry

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

Synthesis of 345-Trisubstituted-124-triazin- 6(1H)-one through Five-Component Sequential Ugi/Nucleophilic Reaction of 3-iminosaccharins with Hydrazine

نویسندگان: سرور رمضانپور, محمدنسيم رضايي, فرانك رومينگر

Sorour Ramezanpour, Mohammad Nasim Rezaei, frank Rominger

عنوان همایش:

26th ISHC Congress Regensburg

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

A novel isocyanide-based multicomponent reaction synthesis of 33-dicyano-3-(11-dioxidobenzodisothiazol-3-yl)-N-alkyl-2-arylpropanamide derivatives

نویسندگان: سرور رمضانپور, شهرزاد درستي

Sorour Ramezanpour, Shahrzad Dorosti

عنوان همایش:

The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

Cyanuric Chloride as a new catalyst for synthesis of 2-Amino-4-Arylbenzohquinoline-3- Carbonitrile derivatives

نویسندگان: سرور رمضانپور, شهرزاد درستي

Sorour Ramezanpour, Shahrzad Dorosti

عنوان همایش:

The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

Synthesis of somatostatin agonist analogues contained disulfide bridge

نویسندگان: فاطمه باغستاني, فرهاد گل محمدي, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Fatemeh Baghestani, Farhad Golmohammadi, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش:

2th Iranian Peptide Conference Humboldt-Kolleg

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

Design Synthesis and Biological Evaluation of Novel Peptide GLP-1 Analogues as Potential Antidiabetic Agents

نویسندگان: سيده مريم عالي زاد, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي, لقمان فيروزپور, Mahdi Kalhori

Maryam Alizad, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei, Loghman Firoozpour, Mahdi Kalhori

عنوان همایش:

2th Iranian Peptide Conference Humboldt-Kolleg

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

An Efficient Approach for the Synthesis of Fertirelin Acetate (GnRH analogue) as a Reproductive Control Drug

نویسندگان: حسين زاهديان تجنكي, محمد شمكلي, علي نيكبخت, سعيد رعيتي, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Hossein Zahedian Tejeneki, Mohammad Shamakli, Ali Nikbakht, Saeid Rayati, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش:

2th Iranian Peptide Conference Humboldt-Kolleg

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

Saccharin as a new organo-catalyst for synthesis of Imidazo 1 2-a pyridine

نویسندگان: زهرا بيگدلي, سرور رمضانپور

Zahra Bigdeli, Sorour Ramezanpour

عنوان همایش:

2th Iranian Peptide Conference Humboldt-Kolleg

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

An Efficient Approach for the Synthesis of Panobinostat as Anti-Cancer Drug

نویسندگان: سيما تركمان, سرور رمضانپور, ناهيد صادقي علويجه, سعيد بلالايي

Sima Torkaman, Sorour Ramezanpour, Nahid Sadeghialavijeh, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و چهارمين سمينار شيمي آلي ايران

24rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Efficient stereoselctive synthesis of gemcitabine hydrochloride anticancer drug active pharmaceutical ingredient (API)

نویسندگان: ناشا كاوسيان, ناهيد صادقي علويجه, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Nasha Kavoosian, Nahid Sadeghialavijeh, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Efficient synthesis of fingolimod hydrochloride as a drug for treatment of multiple sclerosis (MS)

نویسندگان: فاطمه صداقت, سرور رمضانپور, سيد ارمين عربانيان, سعيد بلالايي

Fatemeh Sedaghat, Sorour Ramezanpour, , Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

An efficient synthesis of new derivatives of meloxicam as anti-inflamatory drug and investigation of biological activities

نویسندگان: زهرا بيگدلي, سرور رمضانپور

Zahra Bigdeli, Sorour Ramezanpour

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Efficient synthesis of functionalized 1 3 4-oxadiazoles

نویسندگان: فرهاد گل محمدي, شكوفه مقاري, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Farhad Golmohammadi, , Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Synthesis of novel rgd peptides and their coupling with pyrazine bioactive heterocyclic skeleton

نویسندگان: فاطمه حمدان, سرور رمضانپور, علي نيكبخت, سعيد بلالايي

Fatima Hamdan, Sorour Ramezanpour, Ali Nikbakht, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Efficient Synthesis of functionalized quinazolinones through fourcomponent reactions

نویسندگان: شهره حكمت, سرور رمضانپور, حسن كبيري فرد, سعيد بلالايي

, Sorour Ramezanpour, , Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

An efficient synthesis of new analogues of nateglinide and investigation of their biological activities

نویسندگان: اكرم پناهي درچه, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Akram Panahi Dorche, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

Synthesis of N-linked peptidocalix 4 arene to promote cell adhesion

نویسندگان: ناهيد صادقي علويجه, رضا زادمرد, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

, , Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران

23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

synthesis of aza-enkephalins using amino acids hydrazides and comparison of their activities

نویسندگان: سرور رمضانپور, ساناز نصوحي, سعيد بلالايي, جاويد اردستاني, اعظم اروجي

Sorour Ramezanpour, , Saeed Balalaei, ,

عنوان همایش:

14th International Congress on Amino Acids Peptides and Proteins

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

synthesis of indolyl quinazoline compounds using l-tryptophan hydrazide in the persence of sba-15-pr-SO3H and investigation of their biological activities

نویسندگان: واعظه فتحي واوسري, قدسي محمدي زياراني, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

, , Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش:

14th International Congress on Amino Acids Peptides and Proteins

محل برگزاری: اتريش / Austria

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

synthesis of novel RGD-containing peptides and aza-peptides and comparison of their activities

نویسندگان: فاطمه حمدان, سرور رمضانپور, علي نيكبخت, سعيد بلالايي

Fatima Hamdan, Sorour Ramezanpour, Ali Nikbakht, Saeed Balalaei

عنوان همایش:

14th International Congress on Amino Acids Peptides and Proteins

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

The role of hydrazides in designing of novel diastereoselective reactions and synthesis of aza peptides

نویسندگان: سرور رمضانپور

Sorour Ramezanpour

عنوان همایش: بيست و دومين سمينار شيمي آلي ايران

The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

A Facile One Pot Synthesis of Novel Calix 4 arene Bisphosphonic Acids

نویسندگان: ناهيد صادقي علويجه, رضا زادمرد, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

Nahid Sadeghialavijeh, , Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و دومين سمينار شيمي آلي ايران

The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

Efficient diastereoselective synthesis of functionalized spiro oxindolopyrrolidines using azamethineylides

نویسندگان: شبنم اخوان, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و دومين سمينار شيمي آلي ايران

The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

Efficient synthesis of pseudopeptides containing quinazolinone skeleton

نویسندگان: شقايق سعيدي, سرور رمضانپور, سعيد بلالايي

, Sorour Ramezanpour, Saeed Balalaei

عنوان همایش: بيست و دومين سمينار شيمي آلي ايران

The 22th Iranian Seminar of Organic Chemistry

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

efficient diastreoselective synthesis of hydrazino tetrazole

نویسندگان: سرور رمضانپور, علي نيكبخت, سعيد بلالايي, فرانك رومينگر

Sorour Ramezanpour, Ali Nikbakht, Saeed Balalaei,

عنوان همایش:

14th Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS XIV)

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

diastreoselective synthesis of functionalized quinazolinones contained amino acid

نویسندگان: شهره حكمت, سرور رمضانپور, حسن كبيري فرد, سعيد بلالايي

, Sorour Ramezanpour, , Saeed Balalaei

عنوان همایش:

14th Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS XIV)