مشخصات فردی

نام: سیاوش

نام خانوادگی: سروشیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ssorooshian@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SiavashSoroushian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران