تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي سيستم كنترلي در يك نيروگاه بادي مجهز به ژنراتور سنكگرون مغنطيس دائم با مبدل امپدانسي بهبود يافته

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, حميد خالوزاده, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Shokrollah Shokri Kojori, Hamid Khaloozadeh, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : كاظم مختاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

كنترل توان اكتيو و راكتيو سلولهاي سوختي كربنات مذاب(SOFC) متصل به شبكه قدرت

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد توكلي بينا, عباس شولايي, محمد توكلي بينا
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حيدر كنعاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

كنترل توان اكتيو و راكتيو توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار, عباس شولائي, مسعود علي اكبرگلكار
Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : مجتبي فيضي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

كنترل توان اكتيو و راكتيو يك توربين بادي با ژنراتور القائي دو سو تغذيه و مبدل ماتريسي در سمت رتور

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار, جعفر ميلي منفرد, مسعود علي اكبرگلكار
Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar, , Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : محمدحسين مخترع

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

طراحي و پياده سازي كنترل غير خطي مبدل منبع امپدانسي متصل به شبكه در نيروگاه هاي بادي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد توكلي بينا, حسين حسيني نژادمحبتي, كريم عباس زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, داود عرب خابوري, جعفر ميلي منفرد
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Tavakoli Biena, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Karim Abbaszadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, ,
نام دانشجو : عادل زكي پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

مدلسازي كنترل و آناليز پايداري سيستم بادي PMSG مبتني بر مبدلهاي ماتريسي منبع امپدانسي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, احمد رادان, محمد توكلي بينا, كريم عباس زاده, محمديوسف درماني, داود عرب خابوري, علي يزديان
Shokrollah Shokri Kojori, Ahmad Radan, Mohammad Tavakoli Biena, Karim Abbaszadeh, Mohammad Yousef Darmani, ,
نام دانشجو : مجتبي علي زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

طراحي استراتژي كنترلي مناسب به منظور بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين(LVRT) درتوربين بادي مبتني بر DFIG

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, علي اصغر رضي كاظمي, محسن كلانتر, علي اصغر رضي كاظمي
Shokrollah Shokri Kojori, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : مهدي جعفري هرندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

مدلسازي تحريك و شفت ژنراتور سنكرون به منظور طراحي تنظيم كننده جهت كاهش ولتاژهاي القايي

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, شكرالله شكري كجوري, محمدعلي نكويي, محمد توكلي بينا, عباس هوشمند ويكي, حسين مختاري, ابوالفضل واحدي
Masoud Aliakbar Golkar, Shokrollah Shokri Kojori, Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Tavakoli Biena, Abbas Houshmand Viki, ,
نام دانشجو : محمود سميعي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

طراحي يك IPMSG با اهنرباهاي از نوع low coercive force با سطح مغناطيس شوندگي قابل كنترل

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, جواد فيض, محمد اردبيلي, ابوالفضل واحدي, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Javad Feyz, Mohammad Ardebili, , Mohammad Ardebili
نام دانشجو : زهرا ولي پور

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي يك موتور ماشين هيسترزيس آهنرباي دائم با استفاده از روش اجراي محدود

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, صادق شاملو, صادق شاملو, حسين حيدري
Shokrollah Shokri Kojori, Sadegh Shamlou, Sadegh Shamlou,
نام دانشجو : شيما فتاحي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

تعيين مدل بهينه تامين انرژي مصارف صنعتي بزرگ بر مبناي تئوري تصميم گيري شكاف اطلاعاتي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, تورج امرايي, مسعود علي اكبرگلكار, مسعود علي اكبرگلكار
Shokrollah Shokri Kojori, Toraj Amraee, Masoud Aliakbar Golkar, Masoud Aliakbar Golkar
نام دانشجو : ميلاد توكلي زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

شبيه سازي و محاسبه ي تلفات جريان گردابي در موتور IPMSM سرعت بالا

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : سجاد مرادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

شبيه سازي و پياده سازي رفتارهاي غير ايده ال فيلتر اكتيو موازي در تنظيم فيلترها

نام اساتید: محمد توكلي بينا, شكرالله شكري كجوري, تورج امرايي, تورج امرايي
Mohammad Tavakoli Biena, Shokrollah Shokri Kojori, Toraj Amraee, Toraj Amraee
نام دانشجو : مهدي قاراخانلو

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

طراحي كنترلر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با هدف تعقيب نقطه توان بيشينه به منظور كاربرد در نيروگاه بادي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : كاوه كسكني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي و طراحي كنترلر براي يك سيستم فتوولتاييك 5 كيلووات متصل به شبكه با قابليت كنترل توان اكتيو و راكتيو

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد توكلي بينا, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : سيدميلاد حسيني زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

طراحي و شبيه سازي STATCOM بر مبناي مبدل چند سطحي پشت سر هم با تعداد سوئيچ كاهش يافته

نام اساتید: محمد توكلي بينا, شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Tavakoli Biena, Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : مهدي سپهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تشخيص و شناسائي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي در سيم پيچي استاتور ژنراتور سنكرون با استفاده از روشهاي مبتني بر مدل و لحاظ كردن اثر اشباع هسته

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مهدي علياري شوره دلي, عباس هوشمند ويكي, اصغر اكبري ازيراني, حميدرضا تقي راد
Shokrollah Shokri Kojori, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Houshmand Viki, Asghar Akbari Azierani, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سيروس همتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي و شبيه سازي استفاده از سيم پيچ استاتور موتور PMSM در ساختار شارژر خودروهاي هيبريدي با قابليت اتصال به شبكه

نام اساتید: احمد رادان, شكرالله شكري كجوري, علي عابديني, علي عابديني
Ahmad Radan, Shokrollah Shokri Kojori, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : بهزاد محمدپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

مدلسازي، شبيه سازي و كنترل توان اكتيو و راكتيو در ژنراتور القايي دوسوي تغذيه با استفاده از روش كنترل H بي نهايت

نام اساتید: احمد رادان, شكرالله شكري كجوري, بابك توسلي, بابك توسلي
Ahmad Radan, Shokrollah Shokri Kojori, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : ابوذر محمدنژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۵

اجراي يك روش شناسايي پارامترها يمدار معادل حالت گذراي موتورهاي كموتاسيون الكتريكي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : احسان اناركي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷

مطالعه و شبيه سازي تاثير واحدهاي پيل سوختي بر پايداري گذراي ژنراتورهاي سنكرون در يك ميكروشبكه

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, مسعود علي اكبرگلكار, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Shokrollah Shokri Kojori, Masoud Aliakbar Golkar, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : فاطمه معتبريان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و شبيه سازي چيدمانهاي مختلف و كنترل Boost مبدل Z-Source براي كاربرد خودرو هيبريد

نام اساتید: احمد رادان, شكرالله شكري كجوري, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Ahmad Radan, Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : علي رسولي مدني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي ساختار، شبيه سازي و كنترل ماشينهاي تغذيه دوگانه بدون جارو براي استفاده در نيروگاههاي بادي

نام اساتید: احمد رادان, شكرالله شكري كجوري, علي عابديني, علي عابديني
Ahmad Radan, Shokrollah Shokri Kojori, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : علي رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

مدل سازي اثرات پالس هاي ناشي از ادوات الكترونيك قدرت روي پيري عايق ماشين هاي الكتريكي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : رضا رستمي نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

مديريت توان راكتيو در يك ميكروشبكه شامل ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, شكرالله شكري كجوري, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Masoud Aliakbar Golkar, Shokrollah Shokri Kojori, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : محسن كاظمي الموتي

تاریخ: ۱۳۷۳/۱۱/۳۰

پايان نامه

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : بختيار ظهوري زنگنه

تاریخ:

شبيه سازي درايو

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : هانا غلامرضا

تاریخ:

شبيه سازي ترانسفورمرهاي قدرت براي مطالعه پديده فرورزونانس با استفاده از نرم افزار Finite element

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدايمان غياثي

تاریخ:

تحليل ديناميكي ماشين القايي با ولتاژهاي غير سينوسي...

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, كريم عباس زاده
Shokrollah Shokri Kojori, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حسن فياضي بروجني

تاریخ:

بهينه سازي پارامترهاي طراحي آي - پي-ام-اس-ام..

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : حميدرضا ايزدفر

تاریخ:

بررسي و ارائه روشهايي براي ارزيابي و تعيين وضعيت ترانسفورماتورهاي توزيع و مشخص نمودن عوامل تنشهاي وارده به آن

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, شكرالله شكري كجوري
Asghar Akbari Azierani, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : فرزاد فرنود

تاریخ:

كنترل موتور - اينورتر و مبدل dc-dc در خودرو هايبريد موازي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, احمد رادان
Shokrollah Shokri Kojori, Ahmad Radan
نام دانشجو : امير احمدزاده نوغاني

تاریخ:

مدل سازي و شبيه سازي و كنترل جبران كننده سري به منظور جبران عدم تعادل ولتاژ شبكه در ژنراتور القايي تغذيه دو گانه

نام اساتید: علي عابديني, شكرالله شكري كجوري
Ali Abedini, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمد رييسي نافچي

تاریخ:

پروه

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : عبداله اغاسي

تاریخ:

پ

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : علي يكتاي

تاریخ:

طراحي بهينه ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم شار محور با هدف كاهش گشتاور دندانه اي جهت استفاده در توربين هاي بادي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري
Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : حبيب اله چاواري

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي موتور هيسترزيس مغناطيس دائم با رويكرد تحليل حرارتي و با استفاده از روش اجزا محدود

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, صادق شاملو
Shokrollah Shokri Kojori, Sadegh Shamlou
نام دانشجو : آرش آذري گيلان

تاریخ:

كنترل موتور سنكرون مغناطيس دايم با روش كنترل مستقيم گشتاور (DTC) و استفاده از مدولاسيون بردار فضايي

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, كريم عباس زاده
Shokrollah Shokri Kojori, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حامد اميني

تاریخ:

طراحي بهينه يك ژنراتور MHD و آناليز حساسيت پارامترهاي طراحي آن

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, كريم عباس زاده
Shokrollah Shokri Kojori, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدميلاد فاطمي قمشه

تاریخ:

طراحي بهينه سلف هسته هوايي جريان بالا با هدف كاهش تداخل الكترومغناطيسي (EMI)

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, اصغر اكبري ازيراني
Shokrollah Shokri Kojori, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مسعود فتاحي