تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

كاربرد روش نظريه تابعي چگالي در باتري هاي ليتيوم – يون

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي, مهدي خدايي
Nafiseh Hassanzadehyazdi, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : فرنام اشكانفر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

كاربرد كامپوزيت هاي Li4Ti5o12 نانو لوله هاي كربني در آند باتري هاي ليتيم يون

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي, رضا اسلامي فارساني
Nafiseh Hassanzadehyazdi, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : عماد عابد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

كاربرد كامپوزيت¬هاي Li4Ti5o12 / گرافن در آند باتري¬هاي ليتيم يون

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي, رضا اسلامي فارساني
Nafiseh Hassanzadehyazdi, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : روژين بهمنيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

كاربرد شبيه سازي ديناميك مولكولي در باتري هاي ليتيوم يون

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي, عباس منتظري هدش
Nafiseh Hassanzadehyazdi, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : دانيال كارشناس

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

مروري بر كاربردهاي پوشش آلوميناي آندي متخلخل در بيو پزشكي

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي, عرفان صلاحي نژاد
Nafiseh Hassanzadehyazdi, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : فاطمه رضائي

تاریخ:

اكسيد تيتانيوم نيوبيوم و كاربردهايش

نام اساتید: نفيسه حسن زاده يزدي
Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : زهرا بزقوجاني