مشخصات فردی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: طایفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: tayefi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۳۶۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MortezaTayefi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - دینامیک کنترل

گرایش: دینامیک پروازوکنترل

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا