مشخصات فردی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: قرایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mgharaee@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MortezaGharaee


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: معارف اسلامی

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی