تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

بررسي قابليت تكنيك پخت انتخابي ليزر در پرينت فوق سريع قطعات سه بعدي

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي, محمود جعفري, محمود جعفري, حميد لطيفي
Mohammadreza Riahi Dehkordi, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : حديث گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

بررسي قابليت تكنيك پخت انتخابي ليزر در پرينت سه بعدي قطعات ميكروني

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي, محمود جعفري, محمود جعفري, حميد لطيفي
Mohammadreza Riahi Dehkordi, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : پيام حبيب زاده كاوكاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

پرينت سه بعدي قطعات فلزي با روش photo-curing پليمر آميخته با پودر فلز

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, حميد لطيفي
Mohammadreza Riahi Dehkordi, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : عاطفه غفاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

پرينت سه بعدي فوق سريع با روش photo-curing بازداشته شده پليمر با آلايندگي اكسيژن

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, حميد لطيفي
Mohammadreza Riahi Dehkordi, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : فاطمه كريمي

تاریخ:

طراحي و ساخت پرينتر سه بعدي با ماده پلي وينيل كلرايد ( پي وي سي ) با روش پخت موضعي ليزري

نام اساتید: محمدرضا رياحي دهكردي
Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : مصطفي مصطفايي

تاریخ:

بررسي مشخصات پخش قطره هيدروكربني رنگي بر روي بستر ابگريز با استفاده از ترسازي الكتريكي

نام اساتید: رضا افضلي, محمدرضا رياحي دهكردي
Reza Afzali, Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : نيلوفر عظيم بيك