مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: قریشی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ghoreishi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۲۲۹۵۷۴۹۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MajidGhoreishi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک