تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

بهسازي لرزه اي اتصال جوشي صلب آسيب ديده تير به ستون به كمك BRB زانويي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, نادر فنائي, نادر فنائي, محمد خان محمدي
Mostafa Zeinoddini, Nader Fanaei, Nader Fanaei,
نام دانشجو : فرزانه مرادنژاد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مدل سازي آزمايشگاهي تاثير روييدني هاي دريايي بر بار امواج منظم و نامنظم در قفس هاي آبزي پروري

نام اساتید: مصطفي زين الديني, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر سيد مصطفي سيادت موسوي, كورش حجازي
Mostafa Zeinoddini, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : فرشاد نوبخت كلور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مطالعه آزمايشگاهي ضربه بر روي پانل هاي ساندويچي فوم آلومينيومي تقويت شده با الياف كربن

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سيدبهرام بهشتي اول, جناب آقاي دكتر محمدرضا بهاري, سيدبهرام بهشتي اول
Mostafa Zeinoddini, Seyed Bahram Beheshti Avval, , Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : محسن جهانگيري فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مطالعه تجربي تاثير زبري سطح بر كنترل حلقه باز به روش حركت سطح لايه مرزي (MSBC ) در نوسانات ناشي از گردابه استوانه ها

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سعيدرضا صباغ يزدي, جناب آقاي دكتر ناصر شابختي, سعيدرضا صباغ يزدي
Mostafa Zeinoddini, Saeid Reza Sabagh Yazdi, , Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : محسن حسن پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بررسي تجربي ارتعاشات ناشي از گردابه در يك استوانه قائم پوشيده شده با روييدني هاي دريايي نرم

نام اساتید: مصطفي زين الديني, فريدون وفايي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر محمد سعيد سيف, بهروز عسگريان
Mostafa Zeinoddini, Feraydoon Vafaei, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمدمهدي اعلمي هرندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

مطالعه آزمايشگاهي تاثيرات نانو ذرات گرافن بر چقرمگي شكست پليمر ABS

نام اساتید: مصطفي زين الديني, كيوان كياني, جناب آقاي دكتر امير مسعود رضا دوست, كيوان كياني
Mostafa Zeinoddini, Kyvan Kieyani, , Kyvan Kieyani
نام دانشجو : حسن رضائي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بررسي آزمايشگاهي و عددي ضربه پذيري محوري سازه فولاد دوفازي لانه زنبوري

نام اساتید: مصطفي زين الديني, نادر فنائي, جناب آقاي دكتر حسين شجاع, نادر فنائي
Mostafa Zeinoddini, Nader Fanaei, , Nader Fanaei
نام دانشجو : بهرام عادل سنجيده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بررسي تجربي ارتعاشات ناشي از گردابه در يك استوانه قائم پوشيده شده با روييدني هاي دريايي در سيستم هاي دو درجه آزادي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سعيدرضا صباغ يزدي, جناب آقاي دكتر سيد تقي اميد نائيني, سعيدرضا صباغ يزدي
Mostafa Zeinoddini, Saeid Reza Sabagh Yazdi, , Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : حامد اشرفي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

شبيه سازي رفتار ترك خستگي در اتصالات لوله اي فولادي تحت بار با دامنه متغير به روش اجزاي محدود توسعه يافته

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمدرسول دلفاني, جناب آقاي دكتر ناصر شابختي, محمدرسول دلفاني
Mostafa Zeinoddini, Mohammad Rasoul Delfani, , Mohammad Rasoul Delfani
نام دانشجو : فرناز عاقبتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

مطالعه پديده خرابي خميري پيش رونده در لوله هاي فولادي داراي خوردگي تحت بار خمشي متناوب

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سيداميرالدين صدر نژاد, محمدرسول دلفاني, رضا كرمي محمدي, غلامحسين فرهي, مرتضي نقي پور
Mostafa Zeinoddini, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mohammad Rasoul Delfani, Reza Karami Mohammadi, ,
نام دانشجو : محمد معتمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

كنترل حلقه باز نوسانات ناشي از گردابه ها با استفاده از استوانه هاي دوار زبر و صاف

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سعيد اصيل قره باغي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, مهدي شفيعي فر
Mostafa Zeinoddini, Saeed Asil Gharebaghi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : پويا باقرپورخشكي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي تاثير روييدني هاي دريايي بر تغيير شكل شبكه توري قفس هاي آبزي روري تحت اثر جريان يكنواخت

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محسن سلطان پور, محسن سلطان پور, حميد زراعتگر, سيداكبر خليفه لو
Mostafa Zeinoddini, Mohsen Soltanpour, Mohsen Soltanpour, , Seyed Akbar Khalifehloo
نام دانشجو : وحيد صادقي مرجاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تاثيرات تفاوت در درصد پوشش و ضخامت روئيدني هاي دريايي بر ارتعاشات ناشي از گردابه اعضاي استوانه اي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محسن سلطان پور, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, سيد تقي اميد نائيني
Mostafa Zeinoddini, Mohsen Soltanpour, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : پدرام جديدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

اثر روييدني هاي دريايي بر ارتعاشات ناشي از جريان سازه هاي استوانه اي دريايي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, مجيد احتشامي, سعيدرضا صباغ يزدي, سعيد اصيل قره باغي, حسن قاسم زاده, محمد سعيد سيف, اميد نائيني سيد تقي
Mostafa Zeinoddini, Majied Ehteshami, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Saeed Asil Gharebaghi, Hasan Ghasemzadeh, ,
نام دانشجو : آرش بختياري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تاثير نوع تابع قطار افزايشي موج بر رفتار خرابي سكوي فراساحلي فولادي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, بهروز عسگريان, محمدرضا تابش پور
Mostafa Zeinoddini, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : علي غالبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي رشد ترك خستگي در اتصال ساذهي لوله اي فولادي به روش ايكس اف اي ام

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : ميلاد رجب پور نيك فام

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

بررسي خرابي خميري پيش رونده در لوله هاي فولادي فرا ساحلي داراي الگوي خوردگي واقعي تحت تنش تك محوري تناوبي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, نادر فنائي, احمد رهبر رنجي
Mostafa Zeinoddini, Nader Fanaei,
نام دانشجو : محمود طالبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

كارآيي ادوات كاهنده ارتعاشات ناشي از تشكيل گردابه در لوله ها و رايزرهاي مايل در معرض جريان ثابت

نام اساتید: مصطفي زين الديني, سعيدرضا صباغ يزدي, سيد تقي نائيني
Mostafa Zeinoddini, Saeid Reza Sabagh Yazdi,
نام دانشجو : عارف فرهنگ مهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تشديد شده خستگي براي اتصالات لوله اي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, اميرپيمان زندي, بهروز عسگريان, ناصر شابختي
Mostafa Zeinoddini, Amir Peyman Zandi, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : ميثم قرباني فولادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ارزيابي احتمالاتي سكوهاي فرا ساحلي از نوع غولادي به روش موج دوام

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمدرضا ذوالفقاري, همايون استكانچي, حسن ميرزا بزرگ
Mostafa Zeinoddini, Mohammad Reza Zolfaghari, , Hasan Mirza Bozorg
نام دانشجو : ياشار يعقوبي نمين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

به كار گيري همگون سازي داده ها در اصلاح نتايج مدل هاي عددي پيش بيني موج

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محسن سلطان پور, مازيار گلستاني , رضا غياثي
Mostafa Zeinoddini, Mohsen Soltanpour, ,
نام دانشجو : نيما سرپوشان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارزيابي رفتار سازه عرشه سكوهاي فرا ساحل فولادي نفت و گاز در برابر آتش سوزي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمد دقيق
Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : سيد احمد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تأثير جوش ترميمي بر استحكام و مقاومت خستگي سازه هاي فولادي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, اميرپيمان زندي, سيداميرالدين صدر نژاد, بهروز عسگريان, امير حسين كوكبي, شروين ملكي
Mostafa Zeinoddini, Amir Peyman Zandi, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Behrooz Asgarian, ,
نام دانشجو : صادق ارنوازيامچي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

خرابي خميري پيشرونده در لوله هاي فولادي فراساحل داراي قرشدگي تحت بارگذاري تناوبي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, بهروز عسگريان
Mostafa Zeinoddini, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : مهدي عزتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ديناميكي غير خطي سكوي جاكت به كمك روش زمان - دوام بكارگيري تئوري موج new wave

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمدرضا ذوالفقاري
Mostafa Zeinoddini, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : حميد متين نيكو

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي عددي ارتعاشات ناشي از گردابه در اعضاي سازه هاي دريايي با در نظر گرفتن تاثيرات در هندسه مقطع

نام اساتید: مصطفي زين الديني, بهروز عسگريان
Mostafa Zeinoddini, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : وحيد تميمي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۲۸

اثر نزديكي به گسل برروي رفتار سازههاي ساحلي در برابر زلزله

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : فريد احمدپور كاسگري

تاریخ:

بررسي عددي پارامترهاي موثر در نصب صندوقه هاي مكشي در بستر دريا

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : وريا حسام شريعتي

تاریخ:

ارزيابي لرزه اي ساختمان بتن مسلح با آرماتور ساده ( مطالعه موردي مجموعه پارلماني امام خميني )

نام اساتید: مصطفي زين الديني, بابك پاشا, اميرپيمان زندي
Mostafa Zeinoddini, Babak Pasha, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : علي دبيري

تاریخ:

ارزيابي عددي رفتار صندوقه هاي مكشي تحت بارهاي مورب

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : داود محبي نيا

تاریخ:

تحليل inplace سازه جاكت با پي صندوقه اي تحت تاثير بارهاي محيطي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : بابك سعيدي

تاریخ:

بررسي رفتار لرزه اي سازه جاكت تحت اثر مولفه هاي مختلف زلزله حوزه نزديك

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سيداحمد حسيني

تاریخ:

ارزيابي پاسخ لرزه اي دهانه هاي آزاد در خطوط لوله زير دريا

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سيدمحسن صدرالسادات دزفولي

تاریخ:

پايش رفتار سازه اي عرشه پل ايزد خواست در هنگام عمليات پيشراني

نام اساتید: اميرپيمان زندي, مصطفي زين الديني
Amir Peyman Zandi, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : احسان عليمرادي

تاریخ:

تحليل غير خطي استاتيكي وديناميكي سكوهاي جاكت در خليج فارس براي ارزيابي ميزان مقاومت ذخيره اي آنها در ازاي بارها

نام اساتید: بيژن نامدارزنگنه, مصطفي زين الديني
, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : مهدي شيركوند

تاریخ:

بررسي اثر جريان و موج در تعيين موقعيت پل ميانگذر در درياچه اروميه

نام اساتید: مصطفي زين الديني, مجيد احتشامي
Mostafa Zeinoddini, Majied Ehteshami
نام دانشجو : آرش بختياري

تاریخ:

اندازه گيري وزن اجزاي سكوهاي ثابت فلزي دريايي با توسعه واصلاح روش نيمه مخرب

نام اساتید: مصطفي زين الديني, اميرپيمان زندي
Mostafa Zeinoddini, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : محمد معتمدي

تاریخ:

بررسي نفوذ صندوقه هاي مكشي با استفاده از تكنيك هاي انطباقي

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سيدعباس موسوي بهنام

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي نفوذ و بيرون كشش صندوقه هاي مكشي در خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمود رضا عبدي
Mostafa Zeinoddini, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : سيامك كاكاسلطاني

تاریخ:

تحليل ديناميكي سازه جكت با استفاده از New Wave Method

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سيدمهدي اندرامي

تاریخ:

تخمين باقي مانده عمر خستگي پلهاي اورتوتروپيك در حال بهره برداري و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور افزايش عمر آنها

نام اساتید: مصطفي زين الديني, اميرپيمان زندي
Mostafa Zeinoddini, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : كيانا كاشفي

تاریخ:

بررسي اثر ضربه عرضي بر روي اعضاي لوله اي تحت فشار

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : حميد عرب زاده

تاریخ:

مطالعه تحليلي و تجربي يك اتصال تيغه اي همسان تحت بار گذاري چرخه اي

نام اساتید: اميرپيمان زندي, مصطفي زين الديني
Amir Peyman Zandi, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : حامد يعقوبي

تاریخ:

پيش بيني پارامترهاي امواج با استفاده از مدل بردار پشتيبان و همگون سازي داده ها

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : مازيار گلستاني

تاریخ:

تاثير روش ساچمه زني بر بهبود عمر خستگي اتصالات جوشي سكوهاي فولاد دريايي

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : اميرعباس ارغائي

تاریخ:

ارزيتبي رفتار زئوتيوب ها تحت بار ديناميكي به منظور كار برد در مهندسي سواحل

نام اساتید: مصطفي زين الديني, فريدون وفايي
Mostafa Zeinoddini, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمد غلام كاظميني

تاریخ:

اثرات موج عبوري زلزله حوزه نزديك بر روي سازه دريايي شمع عرشه

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : اميرمحمد دواچي عمومي

تاریخ:

رفتار كمانشي لوله هاي فراساحل داراي خوردگي تحت دوره هاي حرارت و فشار

نام اساتید: مصطفي زين الديني, محمد دقيق
Mostafa Zeinoddini,
نام دانشجو : محمد پيكانو

تاریخ:

مطالعه رفتار اتصالات لوله اي ساده سكوهاي فرا ساحلي فولادي در برابر اتش

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : فريد احمدپوركاسگري

تاریخ:

بررسي عددي و آزمايشگاهي ضريب تمركز تنش و اتصالات لوله اي تي شكل پر شده با بتن

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : احسان مهريار

تاریخ:

ارزيابي تحليلي و آزمايشگاهي رشد ترك خستگي تحت تحريك تصادفي و آشوبناك

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : محمد عطاري دزفولي

تاریخ:

بررسي عملكرد مقاومت در برابر ضربه با سرعت پايين استوانه 5 ضلعي از جنس فولاد دو فازي DP 590 , ST14 به صورت آزمايشگاهي و عددي

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : محسن حسين دخت اصل

تاریخ:

مطالعه رفتار آشوبناك VIV استوانه اي متكي بر سازه غير خطي

نام اساتید: سعيد اصيل قره باغي, سعيدرضا صباغ يزدي, مصطفي زين الديني
Saeed Asil Gharebaghi, Saeid Reza Sabagh Yazdi, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : رضا فيلي زاده

تاریخ:

تاثير روييدني هاي دريايي بر استحصال انرژي ازVIV استوانه تكي

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : مهدي بهرام

تاریخ:

شبيه سازي تاثير روش چكش زني بر تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري و رشد ترك خستگي بر چرخه با روش المان محدود توسعه يافته

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : ايمان خطوطي

تاریخ:

شبيه سازي اثر ساچمه زني بر روي رشد ترك خستگي در اتصالات جوشي T شكل فولادي به روش اجراي محدود توسعه يافته

نام اساتید: مصطفي زين الديني
Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : سولناز ازنير