تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

طراحي چند لايه اي شامل لايه هاي اپتيك OTN،DWDM و IP/MPLS شبكه هاي نوري همدوس منعطف

نام اساتید: لطف اله بيگي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, پاييز عزمي
Lotfolah Beigi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : صادق جمال زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي و شبيه سازي بين لايه اي شبكه هاي نوري كشسان با ساختار غيريكنواخت در پايداري و مدل غيرخطي گوسي ارسال همدوس

نام اساتید: لطف اله بيگي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, حمزه بيرانوند
Lotfolah Beigi, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : آرش رضائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي و شبيه سازي لايه كنترل نرم افزار محور براي شبكه هاي نوري همدوس بر پايه مدل غير خطي گوسي

نام اساتید: لطف اله بيگي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, حمزه بيرانوند
Lotfolah Beigi, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : اميد اكبري شيخ آباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي تخصيص فركانسي براي بهينه سازي شبكه هاي نوري كشسان

نام اساتید: لطف اله بيگي, بهاره اخباري, بهاره اخباري, حمزه بيرانوند
Lotfolah Beigi, Bahareh Akhbari, Bahareh Akhbari,
نام دانشجو : سيدعليرضا حسيني نسب لنگري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

بهينه سازي شبكه هاي نوري با ساختار غيريكنواخت در پايداري

نام اساتید: لطف اله بيگي, كمال محامد پور, كمال محامد پور, عليرضا قلي پور
Lotfolah Beigi, Kamal Mohamedpour, Kamal Mohamedpour,
نام دانشجو : حديثه ميرزاآقائي طهراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

طراحي و شبيه سازي طبقه كنترل مطلع از لايه فيزيكي براي شبكه هاي نوري منعطف

نام اساتید: لطف اله بيگي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, حمزه بيرانوند
Lotfolah Beigi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : ميثم ياري بيگي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي شبكه نوري منعطف با ارسال همدوس و آگاه از خرابي هاي كانال فيبر نوري

نام اساتید: لطف اله بيگي, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, حمزه بيرانوند
Lotfolah Beigi, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : حامي رباني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

استفاده از فيلترينگ غيرخطي براي ردگيري ضربان قلب و نرخ تنفس از سيگنال FMCW انعكاس يافته از بدن انسان

نام اساتید: لطف اله بيگي, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, فرزان حدادي
Lotfolah Beigi, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : علي اصغر فرزين

تاریخ:

بهبود مسيريابي و تخصيص منابع در شبكه هاي نوري منعطف

نام اساتید: سعدان زكائي, لطف اله بيگي
Saedan Zokaei, Lotfolah Beigi
نام دانشجو : احمد رييسي

تاریخ:

بهينه سازي طراحي شبكه هاي نوري منعطف با بهره گيري از شكل دهي احتمالاتي

نام اساتید: لطف اله بيگي
Lotfolah Beigi
نام دانشجو : احمد تنها

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي شبكه هاي نوري ديناميك مطلع از اثرات لايه ي فيزيكي

نام اساتید: لطف اله بيگي, محمديوسف درماني
Lotfolah Beigi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : بهنام قيصري

تاریخ:

تخصيص منابع در طراحي شبكه هاي نوري منعطف براي زيرساخت ابري

نام اساتید: لطف اله بيگي
Lotfolah Beigi
نام دانشجو : سيده فاطمه صالح نژاد امري

تاریخ:

تخصيص مشترك منابع شامل مسيريابي كانال هاي فركانسي و سطح مدولاسيون در شبكه هاي نوري منعطف با در نظر گرفتن اثرات لايه فيزيكي

نام اساتید: لطف اله بيگي
Lotfolah Beigi
نام دانشجو : حسن خان احمدزاده

تاریخ:

طراحي بين لايه اي شبكه هاي نوري منعطف مطلع از اختلالات لايه فيزيكي با تعيين آرايش ترافيكي و جايابي بازتوليد كننده ها

نام اساتید: لطف اله بيگي
Lotfolah Beigi
نام دانشجو : محمدعلي سالك قادري