مشخصات فردی

نام: لطف اله

نام خانوادگی: بیگی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: beygi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/LotfolahBeigi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق