سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: ايران / Iran

An investigation into the effects of tidal barrier operation on the tidal asymmetry in the Arvand Estuary

نویسندگان: Zakipour, M., Yazdandoost, F., Farhangmehr, A., & Alizad, K
عنوان مجله: journal of hydraulic structures journal of hydraulic structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۲

An Integrated Resilient Sediment Transport RIsk Management (IRSTRIM) Approach for Estuaries

نویسندگان: Zakipour, M., Yazdandoost, F., Alizad, K., Izadi, A., & Farhangmehr, A
عنوان مجله: Journal of Marine Science and Engineering Journal of Marine Science and Engineering
از صفحه: ۱۴۷۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۴۰۱

Integrated Modeling of Dynamic Marsh Feedbacks and Evolution Under Sea‐Level Rise in a Mesotidal Estuary (Plum Island, MA, USA)

نویسندگان: Alizad, K., Morris, J. T., Bilskie, M. V., Passeri, D. L., & Hagen, S. C
عنوان مجله: Water Resources Research Water Resources Research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

Model sensitivity to topographic uncertainty in meso-and microtidal marshes

نویسندگان: Alizad, K., Medeiros, S. C., Foster-Martinez, M. R., & Hagen, S. C
عنوان مجله: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
از صفحه: ۸۰۷
تا صفحه: ۸۱۴

سال: ۱۳۹۹

Estimating wave attenuation at the coastal land margin with a GIS toolbox

نویسندگان: Foster-Martinez, M. R., Alizad, K., & Hagen, S. C
عنوان مجله: Environmental Modelling & Software Environmental Modelling & Software
از صفحه: ۱۰۴۷۸۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

Dynamic responses and implications to coastal wetlands and the surrounding regions under sea level rise

نویسندگان: Alizad, K., Hagen, S. C., Medeiros, S. C., Bilskie, M. V., Morris, J. T., Balthis, L., & Buckel, C. A
عنوان مجله: PLoS ONE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

Coastal wetland response to sea‐level rise in a fluvial estuarine system

نویسندگان: Alizad, K., Hagen, S. C., Morris, J. T., Medeiros, S. C., Bilskie, M. V., & Weishampel, J. F
عنوان مجله: Earth's Future Earth's Future
از صفحه: ۴۸۳
تا صفحه: ۴۹۷

سال: ۱۳۹۵

A coupled, two-dimensional hydrodynamic-marsh model with biological feedback

نویسندگان: Alizad, K., Hagen, S. C., Morris, J. T., Bacopoulos, P., Bilskie, M. V., Weishampel, J. F., & Medeiros, S. C
عنوان مجله: Ecological Modeling Ecological Modeling
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۳

سال: ۱۳۹۵

Tidal hydrodynamics under future sea level rise and coastal morphology in the Northern Gulf of Mexico

نویسندگان: Passeri, D. L., Hagen, S. C., Plant, N. G., Bilskie, M. V., Medeiros, S. C., & Alizad, K
عنوان مجله: Earth's Future Earth's Future
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۵

Dynamic simulation and numerical analysis of hurricane storm surge under sea level rise with geomorphologic changes along the northern Gulf of Mexico

نویسندگان: Bilskie, M. V., Hagen, S. C., Alizad, K., Medeiros, S. C., Passeri, D. L., Needham, H. F., & Cox, A
عنوان مجله: Earth's Future Earth's Future
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۹۳

سال: ۱۳۹۵

The response of runoff and sediment loading in the Apalachicola River, Florida to climate and land use land cover change

نویسندگان: Hovenga, P. A., Wang, D., Medeiros, S. C., Hagen, S. C., & Alizad, K
عنوان مجله: Earth's Future Earth's Future
از صفحه: ۱۲۴
تا صفحه: ۱۴۲

سال: ۱۳۹۴

The dynamic effects of sea level rise on low‐gradient coastal landscapes: A review

نویسندگان: Passeri, D. L., Hagen, S. C., Medeiros, S. C., Bilskie, M. V., Alizad, K., & Wang, D
عنوان مجله: Earth's Future Earth's Future
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۸۱

سال: ۱۳۹۳

Climate change impact on runoff and sediment loads to the Apalachicola River at seasonal and event scales

نویسندگان: Chen, X., Alizad, K., Wang, D., & Hagen, S. C
عنوان مجله: Journal of Coastal Research Journal of Coastal Research
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۲

سال: ۱۳۹۲

Climate change impact and uncertainty analysis of extreme rainfall events in the Apalachicola River basin, Florida

نویسندگان: Wang, D., Hagen, S. C., & Alizad, K
عنوان مجله: Journal of Hydrology Journal of Hydrology
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۵

سال: ۱۳۹۱

Thermal performance and operational attributes of the startup characteristics of flat-shaped heat pipes using nanofluids

نویسندگان: Alizad, K., Vafai, K., & Shafahi, M
عنوان مجله: International Journal of heat and mass transfer International Journal of heat and mass transfer
از صفحه: ۱۴۰
تا صفحه: ۱۵۵