سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Ramsey interferometers as a test of open system evolution or a modified quantum-mechanical model

نویسندگان: عباسط رستمي, جواد تقي زاده فيروزجايي, مهدي گلشني
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۸

Black hole shadow with a cosmological constant for cosmological observers

نویسندگان: جواد تقي زاده فيروزجايي, Alireza Allahyari
عنوان مجله: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

سياهچاله كيهاني نقطه اي

Point mass cosmological black holes

نویسندگان: جواد تقي زاده فيروزجايي, Touhid Feghhi
عنوان مجله: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE
از صفحه: ۲۵۶
تا صفحه: ۰