تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار فشرده سازي اسپايك هاي عصبي با كمك درون يابي تغييرات اسپايك از طريق برازاندن توابع شكل گسترده

نام اساتید: حسام زندي, اميرمسعود سوداگر, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, هادي اميري
Hesam Zandi, Amir Masoud Sodagar, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : نگار صمدي

تاریخ:

طراحي، شبيه سازي و پياده سازي مدار پردازش آنالوگ سيگنالهاي عصبي با كمك مفهوم تقويت كننده قفل شونده

نام اساتید: حسام زندي, اميرمسعود سوداگر
Hesam Zandi, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : سپهر امين لو

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي منبع موج تراهرتز مبتني بر ترانزيستور HEMT تزويج شده با گرافن با قابليت تنظيم پذيري فركانس خروجي

نام اساتید: حسام زندي
Hesam Zandi
نام دانشجو : نرگس دالوند

تاریخ:

افزايش توان خروجي مولد موج تراهرتز مبتني بر پيوندهاي جوزفسون ذاتي ماده BSCCO با استفاده از جابجا كننده هاي فاز

نام اساتید: حسام زندي
Hesam Zandi
نام دانشجو : اميرحسين غفاري

تاریخ:

طراحي و بهبود خواص منبع تراهرتز مبتني بر يك شبه ترانزيستور داراي اتصالات پلاسمونيكي

نام اساتید: حسام زندي
Hesam Zandi
نام دانشجو : زهرا حشمت پناه