مشخصات فردی

نام: حسام

نام خانوادگی: زندی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: zandi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/HesamZandi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق