بررسي نرخ سايش در قطعات پايه آهني پوشش داده شده با برنز

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : سيده متين موسوي

مطالعه تكنيك هاي نوين جوش در خطوط لوله

نام اساتید: حميد خرسند, علي غفاري
Hamid Khorsand, Ali Ghaffari
نام دانشجو : الهام صادقي

بررسي رفتار سايشي ديسك هاي متخلخل فولادي

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : ميلاد سمايي

مقاومت سايش چدنهاي مصرفي در قطعات خودرو

نام اساتید: رحمت الله قاجار, حميد خرسند
Rahmatollah Ghajar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مهدي هاشمي

پروزه الكترونيكي - مطالعه و تحقيق در انرزي باد با هدف توسعه نيرو گاه هاي بادي

نام اساتید: حميد خرسند
Hamid Khorsand
نام دانشجو : الهه حسين پور

پروزه - الكترونيكي مطالعه انرزي خورشيدي و بررسي فني اقتصادي ايجاد نيروگاهها ي خورشيدي در كشور

نام اساتید: حميد خرسند
Hamid Khorsand
نام دانشجو : نغمه قاسمي

بررسي تاثير درصد بو بر خواص مكانيكي قطعات متالوژي پودر به كمك شبكه عصبي

نام اساتید: حميد خرسند, سيدحسين ساداتي, علي شكوه فر
Hamid Khorsand, Seyed Hossein Sadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمدرضا سلطاني

مطالعه انرزيهاي تجديد پذير با هدف كاربري در كشاورزي

نام اساتید: حميد خرسند
Hamid Khorsand
نام دانشجو : كيميا قاسمي

ايجاد پوشش الكترولس كامپوزيتي نيكل- فسفر حاوي ذرات SiC بر روي مس و بررسي خواص سايشي و خوردگي آن در دماي بالا

نام اساتید: حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : پيمان صفارزاده

بررسي تاثير افزودني¬هاي نانويي بر خواص روغن موتورهاي پيشرفته

نام اساتید: حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : نيلوفر مريد

تعيين سيكل عمليات حرارتي مناسب براي رسيدن به سختي بالاي HRC60 در قطعات فشار شكن با متريال چدن

نام اساتید: حميد خرسند, سيدمحمدحسين سيادتي
Hamid Khorsand, Hossein Siadati
نام دانشجو : زيبا حمزه

بررسي اثر فلز خوراني مس و سرعت سرد كردن بر تخلخل و خواص مكانيكي قطعات زينتر شده پودر Astaloy Mo .

نام اساتید: حميد خرسند, مجيد سيد صالحي
Hamid Khorsand, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : آرمين آقارضي درمني

بهبود خاصيت توشوندگي تركيب الياژي زيركونيا- ايتريا/تيتانيوم بر فولادهاي زنگ نزن با هدف لحيم كاري در قطعات حساس

نام اساتید: حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمدرضا مشاك

بازياب عناصر گروه پلاتين از كاتاليست هاي مستعل نفتي يا فناوريهاي حلالي

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : ميرمحمدرضا حسيني نيا

تاثير متغيرهاي ماده و فرآيند در ميزان بازيابي عامل فضا پركن در فوم هاي پايه تيتانيومي با كاربري پزشكي

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : آرمان آرزومند

توليد ايمپلنت به كمك روش هاي پيشرفته متالورژي پودر

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : علي عليزاده ساميان

بايندرزدايي و تفجوشي قطعات فولاد زنگ نزن توليد شده به كمك فرايند قالب گيري تزريقي پودر فلزي

نام اساتید: حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سعيد چراغ سحركياسرائي

استحصال ليتيوم از باتري هاي ليتيوم يون به روش استخراج حلالي

نام اساتید: حميد خرسند
Hamid Khorsand
نام دانشجو : سيداميرمحمد دارابي

مطالعه تجربي و شبيه سازي تهيه و تزريق خوارك بهينه قالب گيري تزريقي

نام اساتید: حميد خرسند
Hamid Khorsand
نام دانشجو : سينا حق پرست

آندايز رنگي فولاد زنگ نزن 316 L براي استفاده در كاشتني هاي پزشكي

نام اساتید: حميد خرسند, سيدمحمدحسين سيادتي
Hamid Khorsand, Hossein Siadati
نام دانشجو : راحله صباغياني

انجام فرايند اندايز رنگي الياژti6al4v جهت استفاده در كاشتني هاي پزشكي

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : زهرا مزيدي

سنتز و بهينه سازي جايگزين هاي استخوان مصنوعي به صورت خمير هيبريدي در كاربردهاي دندانپزشكي

نام اساتید: حميد خرسند, سيدمحمدحسين سيادتي
Hamid Khorsand, Hossein Siadati
نام دانشجو : پرنيان حاجي عموي عصار