مشخصات فردی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: رضائی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: frezaei@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۳۱۳

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/Fatemeh_Rezaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: شبکه های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر