مشخصات فردی

نام: فرزانه

نام خانوادگی: کیوان فرد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: f.keyvanfard@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۰۶۲۴۵۰(۳۰۳)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarzanehKeyvanfard

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

گرایش: مهندسی پزشکی

واحد سازمانی: مهندسی برق