تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تاثير غير خطي اتصالات تير پيوند خمشي به ستون بر رفتار قابهاي فولادي مهاربندي واگرا

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, سعيد صبوري قمي, بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول, شروين ملكي, بهرخ هاشمي حسيني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Saeid Sabouri Ghomi, Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval, ,
نام دانشجو : ابراهيم محمدرضا پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

بررسي رفتار تيرهاي پيوندخمشي با مقطع كاهش يافته در قابهاي برون محور فولادي بصورت آزمايشگاهي و عددي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : علي ناصري‌فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ارزيابي عملكرد لرزه اي و تعيين خسارت ساختمان هاي آموزشي قبل و پس از مقوم سازي با غلاف فولادي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, مصطفي مسعودي, مصطفي مسعودي, عبدالرضا سروقدمقدم
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mostafa Masoudi, Mostafa Masoudi,
نام دانشجو : ايرج لطفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ارزيابي عملكرد لرزه اي و تعيين خسارت ساختمان هاي آموزشي قبل و پس از مقاوم سازي با FRP

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, رضا كرمي محمدي, رضا كرمي محمدي, ساسان عشقي
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Reza Karami Mohammadi, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : طاهره محمدعليزاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ارزيابي عملكرد لرزه اي و تعيين خسارت ساختمان هاي آموزشي قبل و پس از مقاوم سازي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمدرضا ذوالفقاري, محمدرضا ذوالفقاري, عبدالرضا سروقدمقدم
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mohammad Reza Zolfaghari, Mohammad Reza Zolfaghari,
نام دانشجو : زهرا قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

بررسي اثر رفتار غير خطي چشم اتصالات ورق بال جوش شده بر عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, علي اكبر آقا كوچك , بهرخ حسيني هاشمي , بهروز عسگريان, سيدبهرام بهشتي اول, سعيد صبوري قمي, محمدرضا كاويانپور
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, , , Behrooz Asgarian, Seyed Bahram Beheshti Avval, Saeid Sabouri Ghomi, Mohammad Reza Kavianpour
نام دانشجو : اميرهمايون كوثريه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي نيمه صلب با دهانه هاي بلند در ساختمانهاي كوتاه و متوسط

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, بهروز عسگريان, بهرخ هاشمي حسيني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : عليرضا ميري طايفه فرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

بررسي و ارزيابي روشهاي طراحي بر اساس تغيير مكان براي سازه هاي فولادي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, بهروز عسگريان, ساسان عشقي
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : سحر جعفرپورياني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

ارزيابي لرزه اي عملكرد سازه هاي با جداگر لرزه اي تحت تاثير زلزله هاي حوزه نزديك

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, سيدمسعود ميرطاهري
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : مسعود عيوضي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

بررسي اثر مودهاي بالاتر بر شكل پذيري ساختمان هاي بلند

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمد تقي كاظمي, محمود يحيايي
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, , Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : الهام رفيعي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي اثر سختي بر رفتار لرزه اي سازه هاي متوسط و بلند بتني ديوار-قاب خمشي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, رضا كرمي محمدي, عبدالرضا سرو قد مقدم
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Reza Karami Mohammadi,
نام دانشجو : علي مهرجويان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

بررسي عملكرد سازه هاي نا منظم فولادي با جداگرهاي لرزه اي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, منصور ضيائي فر, سيدمسعود ميرطاهري
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, , Seyed Masoud Mirtaheri
نام دانشجو : ليلي اسفندياري آتشگاه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

بررسي تحليلي اتصال تير پيوند خمشي به ستون در قاب هاي فولادي فولادي مهاربندي واگرا

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, بهروز عسگريان, عبدالرضا سرو قد مقدم
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : هاشم جوادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

برررسي اثر بار محوري بر رفتار لرزه اي چشمه اتصال در قابهاي خمشي فولادي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : رامين شيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و تعيين سطوح عملكرد ستون بتني مقطع مربعي تقويت شده

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, بهروز عسگريان
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محسن فلاح

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي رفتار تيرهاي پيوند خمشي با مقطع كاهش يافته در قابهاي مهار بندي شده واگرا

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, رضا كرمي محمدي
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Reza Karami Mohammadi
نام دانشجو : بابك شاكرپور

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۱۰

مطالعه عملكرد لرزه اي ساختمانهاي مطابق با استاندارد 2800 در برابر نگاشتهاي حوزه نزديك

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, محمدرضا ذوالفقاري
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : مرتضي نعمتي

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵/۰۱

بررسي شكل پذيري ناحيه اتصال تير وستون بتن مسلح تقويت شده با تركيبات تسليح اليافي ( frp

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : اسماعيل اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۹

رفتار اتصال مهاربندهاي هم محور در ساختمانهاي فولادي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : اميرحسين عسگري

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

بررسي رفتار اتصال تير پيوند به ستون در قابهاي مهاربندي شده برون محور

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : محمد علي فريد اعلم

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

بررسي رفتار ديوارهاي برشي با بازشوهاي كامل در ارتفاع دهانه

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : دامون داروغه

تاریخ:

بررسي رفتار لرزه اي ساختمانها خشتي موجود و مسلح شده با چوب و راهكارهاي اوليه بهسازي لرزه اي آنها

نام اساتید: بهروز عسگريان, فخرالدين احمدي دانش آشتياني, -- رياحي
Behrooz Asgarian, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani,
نام دانشجو : فاضل توتونچي همداني

تاریخ:

اثر زلزله هاي نزديك منبع بر سيستم هاي قاب خمشي فولادي با اتصالات نيمه صلب

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : ابراهيم محمدرضاپور

تاریخ:

بررسي آسيب پذيري و مقاوم سازي ديوارهاي خشتي در برابر بار جانبي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : علي گل افشار

تاریخ:

تعيين محل بهينه بادبندهاي X در قاب هاي فلزي سه بعدي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : ندا فرهودي ملايوسف

تاریخ:

افزايش ظرفيت خمشي ستونهاي بتن مسلح با ميلگرد هاي مدفون در سطح ان اس ام وبا استفاده از frp

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : مهدي اسفندي سرافراز

تاریخ:

ارزيابي آزمايشگاهي و تيوري رفتار غير خطي قابهاي ممانگير فولادي ويژه بر اساس آيين نامه 2800

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : هومن فرخي

تاریخ:

بررسي تاثير تير پيوند خمشي بر رفتار شكل پذير سيستم هاي مهاربندي خارج از مركز ( EBF)

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, اميرپيمان زندي
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Amir Peyman Zandi
نام دانشجو : محسن قراچورلو

تاریخ:

بررسي ظرفيت شكل پذيري ستونهاي بتني تقويت شده با الياف FRP

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, سيدبهرام بهشتي اول
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : مهناز شاهرودي

تاریخ:

بررسي رفتار لرزه اي ساختمانها بنايي با استفاده از آناليز ديناميكي سه بعدي

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : محمدايمان خداكرمي

تاریخ:

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از جداگرهاي لرزه اي در ساختمانها

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : مرتضي اسد نژاد هريس

تاریخ:

مطالعه و توسعه روشي جهت تخمين آسيب پذيري لرزه اي تجهيزات در ساختمان هاي مهم

نام اساتید: محمدرضا ذوالفقاري, فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Mohammad Reza Zolfaghari, Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : امير هاشمي طباطبايي

تاریخ:

اثر نحوه مكانيزه شدن سازه بر تخمين تقاضاي تغيير مكان در روش طراحي بر اساس تغيير مكان

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني, سيدبهرام بهشتي اول
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani, Seyed Bahram Beheshti Avval
نام دانشجو : حسين علي نوري

تاریخ:

بررسي رفتار خمشي ستونهاي بتني تقويت شده با استفاده از ميلگرد هاي FRPكاشته شده در نزديك سطح

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : بهارك برادران نويري

تاریخ:

مطالعه تجربي و تحليلي عملكرد لرزه اي پانل هاي سبك بتني

نام اساتید: فخرالدين احمدي دانش آشتياني
Fakhredien Ahmadi Danesh Ashtiani
نام دانشجو : تيام شيرزادي