مشخصات فردی

نام: فخرالدین

نام خانوادگی: احمدی دانش آشتیانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: danesh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FakhredienAhmadiDaneshAshtiani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: بازنشسته

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران