مشخصات فردی

نام: بیژن

نام خانوادگی: منصوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: b.mansouri60@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BijanMansouri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: معارف اسلامی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی