سال: ۱۳۹۷

تحليل مولفه هاي معرفت ديني از منظر استاد جوادي آملي

نویسندگان: بيژن منصوري
عنوان مجله: فلسفه دين
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۴۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آذربايجان / Azerbajan

ارزيابي ماهيت نفس و حدوث جسماني آن در فلسفه ملاصدرا

نویسندگان: بيژن منصوري
عنوان مجله: Metafizika
از صفحه: ۷۵
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۷

بررسي فطرت اخلاقي و وابستگي هاي اخلاق به دين از ديدگاه استاد مطهري

نویسندگان: بيژن منصوري
عنوان مجله: نقد و نظر
از صفحه: ۱۳۲
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۹۵

تحليل فطرت خداخواهانه انسان از منظر آيات قرآن

Analysis of fitrah from the qoranic verses perspectiv

نویسندگان: بيژن منصوري
عنوان مجله: پژوهشنامه معارف قرآني
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۶۰

سال: ۱۳۹۵

ارزيابي ديدگاه مفسران فريقين درباره آيه ميثاق

نویسندگان: بيژن منصوري
عنوان مجله: سراج منير
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي انگاره صدرالمتالهين درباره مسئله تعامل علي با رويكرد ديني

An evaluation of mulla sadra s view about the problem of causal interation with a religious approach

نویسندگان: علي عسگري يزدي, بيژن منصوري
عنوان مجله: انديشه نوين ديني
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶