سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Synthesis of polystyrene-supported Pd (II)-NHC complex derived from theophylline as an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the Heck-Matsuda cross-coupling reaction

نویسندگان: الميرا محمدي سيگاري كار, برهمن موثق
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
از صفحه: ۱۵۸
تا صفحه: ۱۶۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Polystyrene resin-supported CuI-cryptand 22 complex a highly efficient and reusable catalyst for the formation of aryl sulfur bonds in aqueous media

نویسندگان: نسرين رضائي, برهمن موثق
عنوان مجله: TETRAHEDRON LETTERS
از صفحه: ۱۶۲۵
تا صفحه: ۱۶۲۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Polystyrene-resin supported N-heterocyclic carbene-Pd (II) complex based on plant-derived theophylline A reusable and effective catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of arenediazonium tetrafluoroborate salts with arylboronic acids

نویسندگان: الميرا محمدي سيگاري كار, برهمن موثق
عنوان مجله: JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۶۲
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pd(II)-Salen Complex An Effective Phosphorous-Free and Reusable Heterogeneous Precatalyst for the Synthesis of Diaryl Ketones

نویسندگان: الميرا محمدي سيگاري كار, زهرا حاجيلو, برهمن موثق
عنوان مجله: HELVETICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۷۴۷
تا صفحه: ۷۵۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

bmim OH-promoted one-pot three-component synthesis of beta-nitro sulfides in water

نویسندگان: برهمن موثق
عنوان مجله: PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS
از صفحه: ۱۱۱۴
تا صفحه: ۱۱۱۷

سال: ۱۳۹۴

N N N-Triphenylselenylisocyanuric Acid (TPSCA) A New Versatile Reagent for a-Phenylselenenylation of Aldehydes and Ketones

نویسندگان: برهمن موثق, احمد تكلوولاشجردي
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۲۲۴۷
تا صفحه: ۲۲۵۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A magnetic porous chitosan-based palladium catalyst a green highly efficient and reusable catalyst for Mizoroki Heck reaction in aqueous media

نویسندگان: برهمن موثق, نسرين رضائي
عنوان مجله: NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
از صفحه: ۷۹۸۸
تا صفحه: ۷۹۹۷

سال: ۱۳۹۴

A Highly Efficient Copper-Catalyzed Synthesis of Unsymmetrical Diaryl- and Aryl Alkyl Chalcogenides from Aryl Iodides and Dior- ganyl Disulfides and Diselenides

نویسندگان: برهمن موثق, ژيلا حسين زاده
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۷۷۷
تا صفحه: ۷۸۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Green Trends in Synthesis of Alkenyl and Alkynyl Chalcogenides

نویسندگان: برهمن موثق, الميرا محمدي سيگاري كار
عنوان مجله: Current Green Chemistry
از صفحه: ۱۸
تا صفحه: ۳۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: اتريش / Austria

-Organylchalcogenation of Aldehydes and Ketones with Diorganyl Dichalcogenides Promoted by K3PO4

نویسندگان: برهمن موثق, علي يوسفي
عنوان مجله: MONATSHEFTE FUR CHEMIE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۳

A General and Highly Efficient Protocol for the Synthesis of Chalcogenoacetylenes by Copper I-Terpyridine catalyst

نویسندگان: برهمن موثق, علي يوسفي, بدري زمان مومني, سپيده حيدري
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Polystyrene resin-supported CuI-cryptand 22 complex a highly efficient and reusable catalyst for three-component synthesis of 1 4-disubstituted 1 2 3-triazoles under aerobic conditions in water

نویسندگان: برهمن موثق, نسرين رضائي
عنوان مجله: TETRAHEDRON
از صفحه: ۸۸۸۵
تا صفحه: ۸۸۹۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Magnetic solid sulfonic acid decorated with hydrophobic regulators A combinatorial and magnetically separable catalyst for the synthesis of -aminonitriles

نویسندگان: اكبر مباركي, برهمن موثق, بابك كريمي
عنوان مجله: ACS Combinatorial Science
از صفحه: ۳۵۲
تا صفحه: ۳۵۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Pd(II) Salen complex covalently anchored to multi-walled carbon nanotubes as a heterogeneous and reusable precatalyst for Mizoroki-Heck and Hiyama cross-coupling reactions

نویسندگان: برهمن موثق, فاطمه السادات پرويس, مژگان نويدي
عنوان مجله: APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۴۰
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: اتريش / Austria

Magnetic iron oxide nanoparticles as an efficient and recyclablecatalyst for the solvent-free synthesis of sulfides vinyl sulfides thiol esters and thia-Michael adducts

نویسندگان: برهمن موثق, علي يوسفي
عنوان مجله: MONATSHEFTE FUR CHEMIE
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A magnetic solid sulfonic acid modified with hydrophobic regulators An efficient recyclable heterogeneous catalyst for one-pot aza-Michael-type and Mannich-type reactions of aldehydes ketones and amines

نویسندگان: برهمن موثق, ليلي طاهرشمسي, اكبر مباركي
عنوان مجله: TETRAHEDRON LETTERS
از صفحه: ۱۸۵۱
تا صفحه: ۱۸۵۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Magnetic nanoparticle-supported Pd(II)-cryptand 22 complex An efficient and reusable heterogeneous precatalyst in the Suzuki Miyaura coupling and the formation of aryl sulfur bonds

نویسندگان: برهمن موثق, احمد تكلوولاشجردي, اكبر مباركي
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۳

Environmentally Sustainable Magnetic Solid Sulfonic Acid An Efficient and Reusable Catalyst for the Pechmann Reaction

نویسندگان: اكبر مباركي, شهريار ياشام, برهمن موثق
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۱۲۶۳
تا صفحه: ۱۲۶۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Hydrophobicity-enhanced magnetic solid sulfonic acid A simple approach to improve the mass transfer of reaction partners on the surface of the heterogeneous catalyst in water-generating reactions

نویسندگان: اكبر مباركي, برهمن موثق, بابك كريمي
عنوان مجله: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

PalladiumII)-Schiff base complex supported on multi-walled carbon nanotubes A heterogeneous and reusable catalyst in the Suzuki-Miyaura and copper-free Sonogashira-Hagihara reactions

نویسندگان: مژگان نويدي, نسرين رضائي, برهمن موثق
عنوان مجله: JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۲

Cryptand-22 as an Efficient Ligand for the Palladium-Catalyzed Mizoroki-Heck Reaction under Air

نویسندگان: برهمن موثق, شهريار ياشام, مژگان نويدي
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۲۶۷۱
تا صفحه: ۲۶۷۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: اتريش / Austria

Palldium chloride-cryptand-22 complex an efficient catalyst for the copper- phosphrus- and solvent-free synthesis of ynones

نویسندگان: مژگان نويدي, برهمن موثق
عنوان مجله: MONATSHEFTE FUR CHEMIE
از صفحه: ۱۳۶۳
تا صفحه: ۱۳۶۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Mild and efficient one-pot synthesis of 3 5-disubstituted 1 2 4-oxadiazoles from nitriles mediated by K3PO4

نویسندگان: برهمن موثق, فرزانه طالب سرشكي
عنوان مجله: SYNTHETIC COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۸۸
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Efficient one-pot synthesis of B-acetamido carbonyl compounds using Fe3O4 Nanoparticles

نویسندگان: برهمن موثق, فرزانه طالب سرشكي
عنوان مجله: HELVETICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۱۹۴۳
تا صفحه: ۱۹۴۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cryptand-22 as an efficient ligand for the copper-catalyzed cross coupling reaction of diorgano dichalcogenides with terminal alkynes leading to the synthesis of alkynyl chalcogenides

نویسندگان: الميرا محمدي سيگاري كار, برهمن موثق
عنوان مجله: TETRAHEDRON LETTERS
از صفحه: ۱۶۱۳
تا صفحه: ۱۶۱۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Palladium- and solvent-free synthesis of ynones by copperI)-catalyzed acylation of terminal alkynes with acyl chlorides under aerobic conditions

نویسندگان: الميرا محمدي سيگاري كار, برهمن موثق, مژگان نويدي
عنوان مجله: HELVETICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Iron-catalyzed formation of C-Se and C-Te bonds through cross coupling of aryl halides with Se0) and Te0)/Nano-Fe3O4 GO

نویسندگان: محمد زمان كسايي, الهه معتمدي, برهمن موثق, سميرا پور صادقي
عنوان مجله: SYNTHESE
از صفحه: ۲۳۳۷
تا صفحه: ۲۳۴۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: عربستان / Saudi Arabia

Triphenylphosphine dibromide A useful reagent for conversion of aldoximes into nitriles

نویسندگان: فاطمه درويش, برهمن موثق, سيدمسعود عرفاني
عنوان مجله: Arabian Journal of Chemistry
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Novel and efficient one-pot five- and six-component reactions for the stereoselective synthesis of highly functionalized enaminones and dithiocarbamates

نویسندگان: مرتضي برارجانيان بهنميري, سعيد بلالايي, Frank Rominger, برهمن موثق, Hamid Reza Bijanzadeh
عنوان مجله: MOLECULAR DIVERSITY
از صفحه: ۵۸۳
تا صفحه: ۵۹۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Efficient synthesis of 1 4-disubstituted polyfunctional piperazines via a sequential one-pot Ugi/nucleophilic addition five-component reaction

نویسندگان: مرتضي برارجانيان بهنميري, سعيد بلالايي, برهمن موثق, Hamid Reza Bijanzadeh
عنوان مجله: TETRAHEDRON LETTERS
از صفحه: ۳۲۷۷
تا صفحه: ۳۲۹۹

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Six-Component Reactions for the Stereoselective Synthesis of 3-Arylidene-2-oxindoles via Sequential One-Pot Ugi/Heck Carbocyclization/Sonogashira/Nucleophilic Addition

نویسندگان: مرتضي برارجانيان بهنميري, سعيد بلالايي, Frank Rominger, برهمن موثق, Hamid Reza Bijanzadeh
عنوان مجله: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
از صفحه: ۲۸۰۶
تا صفحه: ۲۸۱۲

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

A new and efficient protocol for preparation of thiol esters from carboxylic acids and thiols in the presence of 2-(1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate (TBTU)

نویسندگان: برهمن موثق, سعيد بلالايي, پرشنگ شايگان
عنوان مجله: ARKIVOC
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۵۲