مباحثي در تركيبيات

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : نغمه توسلي بنابي

مفاهيمي در رمزنگاري

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : مريم لوني

توسعه يك وب اپليكيشن

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : ميلاد يارمحمدي

شبيه سازي تراكنش هاي پرداخت انلاين بانكي

نام اساتید: امير رهنماي برقي
Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : عليرضا هوشمندمروستي