مشخصات فردی

نام: امیرمحمد

نام خانوادگی: ستاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: amirmsattari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۴۰۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AmirmohammadSattari

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: بیومکانیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک