محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

كنترل وضعيت نانو ماهواره واكنش سريع با استفاده از تركيب عملگرهاي ژيروسكوپي و مغناطيسي

نویسندگان: جواد طيبي, اميرعلي نيكخواه

Javad Tayebi, Amirali Nikkhah

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

طراحي سيستم تنظيم و كنترل وضعيت با استفاده از اختلال سرعت زاويه اي و تراسترهاي روشن-خاموش در پرنده هاي پايدار شده با چرخش محوري

نویسندگان: اميد اميدي همت, اميرعلي نيكخواه

, Amirali Nikkhah

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

Initial Alignment of Mechanical Vertical Gyro using H2-H Strategy

نویسندگان: اميرعلي نيكخواه, مهدي رضايي دارستاني, الهه بهزادپور

Amirali Nikkhah, , Elahe Behzadpour

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي ناوبري

The 1st National Navigation Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تركيب بهينه سنسورهاي اينرسي براي توجيه اوليه سيستم ناوبري بدون سكو با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: اميد اميدي همت, اميرعلي نيكخواه, سعيد محمدحسيني طرقي

, Amirali Nikkhah,

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي ناوبري

The 1st National Navigation Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

ردگيري مقيد و مقيد با رويكرد غير خطي مبتني بر CLF

نویسندگان: اميرعلي نيكخواه, رضا زردشتي, محمدجواد يزدان پناه

Amirali Nikkhah, ,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

Tuning Weight Matrix of LQR with GA-PSO Optimization Algorithm for Micro Aerial Vehicle (Samara Mono-copter)

نویسندگان: مونا تفرشي, اميرعلي نيكخواه, ايمان شفيعي‌نژاد

MONA TAFRESHI, Amirali Nikkhah,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

آناليز اجماع مقاوم براي كنترل غلت در پرواز گروهي هواپيماها به كمك روش Hinf

نویسندگان: اميرعلي نيكخواه, محمد قدوسي

Amirali Nikkhah, Mohammad Ghodoosi

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

Experimental implimentation of an integrated robust optimal control on a 3 axis gyro stabilized platform

نویسندگان: اميرعلي نيكخواه, مهدي رضائي دارستاني, علي خاكي صديق

Amirali Nikkhah, Mahdy Rezaei Darestani,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳

توجيه اوليه سيستم ناوبري اينرسي بدون سكو با استفاده از ماتريس دوران بر اساس بردار پايه خروجي شتاب سنجها

نویسندگان: اميد اميدي همت, اميرعلي نيكخواه, سعيد محمد حسيني طرفي

, Amirali Nikkhah,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران

13th Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

LQR Matrix tuning with ICA Optimization Algorithm for Micro Aerial Vehicle (Samara Mono-copter)

نویسندگان: مونا تفرشي, اميرعلي نيكخواه, ايمان شفيعي نژاد

MONA TAFRESHI, Amirali Nikkhah,

عنوان همایش: كنفرانس سراسري مهندسي مكانيك ايران