تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

مطالعه رفتار مكانيكي كاشتني هاي دنداني نانو كامپوزيت تانتالوم-مس با شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, مجيد سيد صالحي, علي شكوه فر, حسين نجات پيش كنار, مريم مه نما, مجيد سيد صالحي
Abbas Montazeri hedesh, Majid Seyedsalehi, Ali Shkoohfar, Hossein Nejatpishkenar, Maryam Mahnama, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : آرش كرداني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

بررسي ترابرد گرما در نانوساختارهاي تركيبي گرافن/ نيتريد بور به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, علي رجب پور, سيدمحمدحسين سيادتي, محمد مهدي هيهات, سيدمحمدحسين سيادتي
Abbas Montazeri hedesh, ALI Rajabpor, Hossein Siadati, , Hossein Siadati
نام دانشجو : فاطمه مومني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

مطالعه تاثير تقويت كننده هاي نانومتري روي خواص سايشي كامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي با شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, مجيد سيد صالحي, مريم مهنما, مجيد سيد صالحي
Abbas Montazeri hedesh, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سروش محمدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

بررسي ويژگي هاي فصل مشترك نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد (PLA)/گرافن با شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, رضا اسلامي فارساني, علي رجب پور, رضا اسلامي فارساني
Abbas Montazeri hedesh, Reza Eslami Farsani, , Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : كورش هاشمي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي, كيوان نارويي, قدرت اله هاشمي مطلق, حسين نجات, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei, Keivan Narooei, , , Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محمد اميني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شبيه¬سازي ديناميك مولكولي تاثير الگوي پراكندگي نانوذرات بر مكانيزم استحكام¬بخشي نانوكامپوزيت¬هاي زمينه فلزي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, علي شكوه فر, مريم مهنما, علي شكوه فر
Abbas Montazeri hedesh, Ali Shkoohfar, , Ali Shkoohfar
نام دانشجو : نسرين حيدرنيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مطالعه تاثير پوشش نيكل بر روي رسانايي حرارتي گرافن با شبيه-سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, علي رجب پور, علي شكوه فر, پژمان ساسانپور, علي شكوه فر
Abbas Montazeri hedesh, ALI Rajabpor, Ali Shkoohfar, , Ali Shkoohfar
نام دانشجو : مريم عزيزي نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بررسي تجربي ريزساختار اتصال نانويي لحيم¬كاري سخت زيركونيا به فولاد زنگ¬نزن و شبيه¬سازي پديده¬هاي موثر بر آن با ديناميك مولكولي

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش, مجيد سيد صالحي, بابك اكبري, مجيد سيد صالحي
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سپهر پورمرادكليبر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاثير وجود عيوب هندسي بر هدايت حرارتي تك لايه MoS2 با استفاده از شبيه¬سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, علي رجب پور, حميد خرسند, يوسف جمالي, حميد خرسند
Abbas Montazeri hedesh, ALI Rajabpor, Hamid Khorsand, , Hamid Khorsand
نام دانشجو : غلامرضا عمراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

شبيه¬سازي و بهينه¬سازي تجربي ريزساختار و خواص مكانيكي قطعات فولاد زنگ¬نزن به كمك روش قالب¬گيري تزريقي پودرهاي ميكرو -نانويي

نام اساتید: حميد خرسند, عباس منتظري هدش, سيدمحمدحسين سيادتي, مصطفي اميرجان, سيدمحمدحسين سيادتي
Hamid Khorsand, Abbas Montazeri hedesh, Hossein Siadati, , Hossein Siadati
نام دانشجو : پريسا رجبي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالعه تاثير تخلخل سطحي و حجمي بر مكانيزم تغييرشكل در نانوكامپوزيت مس- نقره

نام اساتید: عباس منتظري هدش, مجيد سيد صالحي, مريم مهنما, مجيد سيد صالحي
Abbas Montazeri hedesh, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : آرش كرداني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي تاثير افزودن هم¬زمان نانولوله¬هاي كربني و خاك رس روي رفتار خمشي كامپوزيت‌هاي پايه اپوكسي تقويت‌شده با بازالت

نام اساتید: عباس منتظري هدش, رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي, مهدي خدايي, حميد خرسند
Abbas Montazeri hedesh, Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei, Hamid Khorsand
نام دانشجو : ارسلان باقري تيرتاش

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت¬هاي سراميكي تقويت شده با گرافن با شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, كيوان نارويي, سيدمحمدحسين سيادتي, كيوان نارويي
Abbas Montazeri hedesh, Keivan Narooei, Hossein Siadati, Keivan Narooei
نام دانشجو : محسن برف مال

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

مطالعه تاثير گرافن روي سختي سطحي نانو كامپوزيت هاي گرافن/فلز با شبيه سازي ديناميك مولكولي نانوفروروندگي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, كيوان نارويي, حميد خرسند, كيوان نارويي
Abbas Montazeri hedesh, Keivan Narooei, Hamid Khorsand, Keivan Narooei
نام دانشجو : سيدعليرضا مبرقعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

مطالعه تاثير پوشش دهي گرافن با نيكل بر بازدهي انتقال بار در نانوكامپوزيت هاي زمينه فلزي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, رضا اسلامي فارساني, علي رجب پور, رضا اسلامي فارساني
Abbas Montazeri hedesh, Reza Eslami Farsani, , Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : بهناز پناهي ايورقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بررسي رفتار مكانيكي گرافن استفاده از روش اجزاء محدود مقياس اتمي

نام اساتید: عباس منتظري هدش, اميررضا شاهاني, سيدمحمدحسين سيادتي, اميررضا شاهاني
Abbas Montazeri hedesh, Amir Reza Shahani, Hossein Siadati, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : محمدمهدي ملكوتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

مطالعه تاثير هندسه فاز تقويتي روي ثوابت الاستيك نانو كامپوزيتهاي فلزي تقويت شده با نانو ساختارهاي كربني

نام اساتید: عباس منتظري هدش, اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, اميررضا شاهاني
Abbas Montazeri hedesh, Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سميرا بشيروند

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي تاثير رفتار مكانيكي ناحيه مرزي بر ثوابت الاستيك نانو كامپوزيت هاي فلزي تقويت شده با گرافن با استفاده از مدلسازي چند مقياسي

نام اساتید: مسعود عسگري, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني, علي شكوه فر, عباس منتظري هدش
Masoud Asgari, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani, Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سيده سمانه صادقي

تاریخ:

شبيه سازي ديناميك مولكولي عوامل موثر بر رفتار حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد- گرافن

نام اساتید: عباس منتظري هدش
Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محمد اميني

تاریخ:

تحليل رفتار مكانيكي كاشتني هاي دنداني نانو كامپوزيت تانتالوم-مس با شبيه سازي ديناميك مولكولي

نام اساتید: عباس منتظري هدش
Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : آرش كرداني

تاریخ:

مطالعه تاثير ماهيت فصل مشترك بر مكانيزم تغيير شكل پلاستيك نانوساختارهاي دولايه آلومينيم ـ مس

نام اساتید: عباس منتظري هدش
Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مينا حسين پوري

تاریخ:

تاثير اندازه ذرات فاز تقويت كننده كاربيد سيليسيم بر ريزساختار و خواص مكانيكي سراميك¬هاي پايه نيتريد آلومينيم

نام اساتید: عباس منتظري هدش, مهدي شاهدي اصل
Abbas Montazeri hedesh, Mehdi Shahediasl
نام دانشجو : غزاله عطايي اشتياني

تاریخ:

شبيه سازي ديناميك ملكولي نفوذ نانو لوله هاي كربني عامل دار شده به سلول هاي سالم و سرطاني

نام اساتید: عباس منتظري هدش
Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مهدي سيف