مشخصات فردی

نام: زینب

نام خانوادگی: علی آبادیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aliabadian2000@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/zeinabaliabadian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران