مشخصات فردی

نام: یاراله

نام خانوادگی: کولیوند


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: y.koolivand@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/YaralahKoolivand


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: مدارهای مجتمع الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق