تاریخ: ۱۴۰۱

رییس دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

رییس کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده شیمی

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

مدير امور همكاري هاي علمي بين الملل در دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده شيمي