تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تشخيص اشيا در خودروهاي خودمختار شهري با استفاده از روش يادگيري عميق در شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, فرزاد چراغپور
Seyed Hossein Sadati, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : مينا مباهي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بررسي و جبران تاخير فرامين كنترلي در هدايت موشك‌هاي آشيانه ياب

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين پورتاكدوست, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, , Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمدمهدي سوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

كنترل ترافيك در يك تقاطع با روش هاي شبكه عصبي و پردازش تصوير

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, ناصر ناصري فر, جعفر صادق زاده اهري, ناصر ناصري فر
Seyed Hossein Sadati, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : سيدمحمدجواد طاهري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

كنترل تحمل پذير عيب در سيستم توربين بادي معيوب

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهدي علياري شوره دلي, ايمان شريفي, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Hossein Sadati, Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمد آخوندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: ناصر ناصري فر, حميد ابريشمي مقدم, ناصر ناصري فر, محمد باقر شمس الهي , ساسان آسيايي, سيدحسين ساداتي, رضا لشگري
Naser Naserifar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Naser Naserifar, , , Seyed Hossein Sadati, Reza Lashkari
نام دانشجو : فرشته خدايي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مدلسازي رفتار ديناميكي و امكان سنجي پديده آشوب در ماهوراه انعطاف پذير و كنترل آن

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, حسن سالاريه, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان, مهرزاد شمس, فريد نجفي, سيدحسين پورتاكدوست
Seyed Hossein Sadati, Hasan Salarieh, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian, Mehrzad Shams, ,
نام دانشجو : محمدرضا چگيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

ارتعاشات غيرخطي ورق¬هاي مستطيلي از ماده هدفمند دو جهته

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, محمدرضا قضاوي, اميررضا شاهاني
Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حميدرضا نادري فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

بررسي تحولات و تغييرات فيزيولوژيكي مغز بين بيداري و خواب در ارتباط با اختلالات مغز با روش هاي هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, محمد باقر شمس الهي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : سعيده شكاري چاهستاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مدل¬سازي و طراحي يك كنترلر مقاوم براي يك روبات زيردريايي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي غفاري, فرشيد نجفي, علي غفاري
Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, , Ali Ghaffari
نام دانشجو : سعيد شلاگه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

مدل¬سازي و طراحي يك كنترل مقاوم براي يك كوادروتو

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي غفاري, فرشيد نجفي, علي غفاري
Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, , Ali Ghaffari
نام دانشجو : مسعود شلاگه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

كنترل آرايشي پرنده هاي بدون سرنشين در بستر شبكه

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, اسماعيل خان ميرزا, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : محمدصابر شكري كجوري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

پيش بيني هنجاري و رفتاري انسان بر اساس سوابق رفتاري والدين و اجتماع به روش هاي هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي غفاري, افسانه مجري, علي غفاري, علي نجفي اردكاني, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Afsaneh Mojra, Ali Ghaffari, Ali Najafi Ardakani, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسين اعياني ثاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

كنترل هوشمند راه رفتن ربات هاي انسان نما با استفاده از مولدهاي الگوي مركزي قابل برنامه ريزي با الگوريتم هاي آموزش تقويتي فازي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي, عليرضا هادي حسين آبادي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : اميرعباس رضائي پرچكوهي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ظراحي ساخت و كنترل بازوي رباتيك براي يك ROV و پياده سازي آن به منظور نمونه برداري از كف دريا

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : علي نصيريان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تشخيص هوشمند تومور در بافت كبد به روش حس لامسه ي مصنوعي با استفاده از مدلسازي بافت بيولوژيك و طراحي كنترلر براي معاينه بهينه بافت

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, افسانه مجري, علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Afsaneh Mojra, Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمدرضا فرحناك

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آشكار سازي و رديابي اهداف متحرك و بهينه سازيالگوريتم هوشمند تشخيص حركت

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : قاسم نهاري مهرباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تشخيص هويت به كمك پردازش تصوير چهره انسان به روش هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مسعود اميريان چكان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

كنترل برداري ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كاررفته در نيروگاههاي بادي به منظور جذب حداكثر توان از توربين بادي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا
Seyed Hossein Sadati, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : اويس شوشتري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

طراحي مسير و كنترل ربات هاي چرخدار با استفاده از روش دو جهته

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي, شهرام آزادي
Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi, Shahram Azadi
نام دانشجو : سعيدمحسن عموئي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بهبود عملكرد گذراي توربين گازي در حالت جزيره اي

نام اساتید: علي غفاري, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, علي خاكي صديق, حميدرضا تقي راد, مجيد صفاراول, رضا كاظمي
Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Khaki Sedigh, Hamid Reza Taghirad, , Reza Kazemi
نام دانشجو : سعيد بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي، ساخت و كنترل ربات تشخيص گر تومور در بافت نرم و تست بر روي بافت زنده

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, افسانه مجري, محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Afsaneh Mojra, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : ميلاد كشاورز صفيئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طبقه بندي سيگنال هاي EEG با استفاده از تبديل فركانسي - زماني و شبكه هاي عصبي در بيماران كه مغزي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمد فيضي چشمه كبود

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

كنترل هوشمند و بهينه سيستم‌هاي تهويه مطبوع جهت دستيابي به شرايط آسايش و كمينه كردن مصرف انرژي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : فاطمه توانا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدلسازي و تحليل ديناميكي ربات استوارت به روش هاي انرژي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني
Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : فرشيد اسدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

مدلسازي و كنترل توربين هاي گازي مورد استفاده در صنايع نفت و گاز و غيره

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : فرشاد گردان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

طراحي و كنترل ربات براي پيچيدن استاتورهاي دينام خودرو

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, عباس وفائي صفت, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : علي هنرجو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

تخمين اصطكاك در عملگر نيوماتيكي با اتسفاده از تخمين گر فازي - عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي, عباس وفائي صفت, اميرحسين شامخي
Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi, , Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : مرتضي دشتي فيروزآبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي ربات پرنده چهار ملخه و كنترلر مناسب براي پايداري آن

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : امين ميراخورلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

پايش وضعيت چرخ دنده حلزون و طبقه بندي عيوب آن به روش شبكه هاي عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, اميررضا شاهاني, علي اصغر جعفري, اميررضا شاهاني
Seyed Hossein Sadati, Amir Reza Shahani, Ali Asghar Jafari, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ستار صفاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مجتبي خديري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدلسازي حركت وضعي- مداري و كنترل آشوب حركت وضعي ماهواره ژيروستات

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, --- سالاريه, علي غفاري, علي نحوي, شهرام آزادي, سيدحسين پورتاكدوست, حسين بلندي
Seyed Hossein Sadati, , Ali Ghaffari, Ali Nahvi, Shahram Azadi, ,
نام دانشجو : مهدي ابطحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي پايداري هانتينگ واگن سرعت بالا روي مسير مستقيم

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Seyed Hossein Sadati, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : ميلاد خاصيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي يك سيستم چشم چابك و كنترل كننده مناسب جهت كنترل حركت در دو جهت سمت(yaw) و فراز (pitch) جهت رديابي يك هدف متحرك معين

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مرتضي مهرابي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي سيستم رانندگي خودكار به منظور توقف خودرو در صورت خواب آلودگي راننده

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, شهرام آزادي, رضا كاظمي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Shahram Azadi, Reza Kazemi, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : محمدحامد قلي وند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كنترل وضعيت يك ماهواره در سه محور چرخشي آن با روش مبتني بر كنترل بهينه

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, فريد نجفي
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Farid Najafi
نام دانشجو : محمد حيدري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

كنترل وضعيت ماهواره¬هاي در مدار زمين با ارتفاع كم، با استفاده از شبكه¬هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ميثم فرزان پور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي سيستم كنترل هوشمند براي فرآيند سبقت گيري خودرو با در نظر گرفتن اثرات ريزساختار رفتار راننده و خودرو

نام اساتید: علي غفاري, سيدحسين ساداتي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : فاطمه عليمرداني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بكارگيري كنترل مود لغزشي تطبيقي بر روي ژيكروسكوپ¬هاي MEMS با محور Z

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : فرزاد قاسمي گنابادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

كنترل ديناميك عرضي خودرو با استفاده از منطق فازي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد, رضا كاظمي, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad, Reza Kazemi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : احسان صنعتي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

طراحي كنترلر تطبيقي پرواز بر پايه شبكه عصبي و منطق فازي

adaptive neural network based and fuzzy logic flight control system design

نام اساتید: جعفر روشني يان, سيدحسين ساداتي, اميرعلي نيكخواه, مهران مير شمس, اميرعلي نيكخواه
Jafar Roshanian, Seyed Hossein Sadati, Amirali Nikkhah, Mehran Mirshams, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : اميد اميدي همت

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۱

كنترل وضعيت ماهواره با استفاده از روش فازي عصبي در سه محور

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, فريد نجفي, فريد نجفي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Farid Najafi, Farid Najafi
نام دانشجو : محمدحسين مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۴

مدلسازي و تحليل و كنترل سيستم عملگر الكتروسروهيدروليك مبتني بر رويكرد چند موضوعي و رفتار دو زماني

Modeling, Analysis, and Control af Elector-servo- hydraulic actuation System Based on Multi - disciplinary Approach and Two-time-scale Behavior

نام اساتید: فريد نجفي, سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان, مجيد بازارگان
Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian, Majid Bazargan
نام دانشجو : محمدحسن توفيقي دلال

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

كنترل مود لغزشي وضعيت ماهواره مجهز به پنل هاي انعطاف ناپذير در حركت چرخشي صفحه اي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian, Alireza Basohbat Novinzadeh, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : سيدمصطفي خبيري

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۸

تشخيص چهره انسان به روش شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : نيما كبيري خوش صوت

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۸

تشخيص حروف دست نوشته سازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : وحيد قابلي

تاریخ:

كنترل ارتعاشات وسيله پرنده با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: سعيد ايراني, سيدحسين ساداتي, علي غفاري
Saeid Irani, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari
نام دانشجو : اميد كاوياني پور

تاریخ:

طراحي سيستم رانندگي يك خودروي بدون سرنشين بر اساس روشهاي مبتني بر شبكه هاي عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi
نام دانشجو : دياكو فاروقي

تاریخ:

طراحي مكانيزم يك روبات دوپا و كنترل آن به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : آرش مزدگير

تاریخ:

بررسي ويژگيهاي چاههاومخزن هاي هيدروكربني با رويكرد الگوريتم هاي هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي شكوه فر
Seyed Hossein Sadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : امين فخري

تاریخ:

تشخيص آنژ در محيط به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : شاهو احساني

تاریخ:

شناسايي مكانيزم با رورفلكس تنظيم كننده سيستم قلبي _ عروقي با استفاده از روش مبتني بر مدل

نام اساتید: علي غفاري, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : علي جلالي

تاریخ:

تعيين بازده در الكترو كارديوگرام و ذژاستفاده از پردازش ديجيتال سيگنال در سندروم طويل شده بر مبناي تئوري هاي تاخير زماني

نام اساتید: علي غفاري, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حميد سعدابادي

تاریخ:

پيش بيني خواص مكانيكي قطعات متخلخل تف جوشي شده توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: حميد خرسند, سيدحسين ساداتي
Hamid Khorsand, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مهدي ارجمندي بهزاد

تاریخ:

كنترل موقعيت ماهواره بكمك پيشرانه پلاسمايي پالسي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهران مير شمس, سيدعلي اكبر موسويان, عليرضا باصحبت نوين زاده, سيدعلي اكبر موسويان
Seyed Hossein Sadati, Mehran Mirshams, Seyed Aliakbar Moosavian, Alireza Basohbat Novinzadeh, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : امير آخوندي

تاریخ:

تشخيص خطا و بهبود تلفظ ايرانيان در اداي واپگان انگليس يبه كمك شبكه عصبي و واقعيت مجازي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي غفاري, سوگند نوروزي زاده, علي غفاري
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Sogand Norouzizadeh, Ali Ghaffari
نام دانشجو : بهرنگ پارساسلكي سري

تاریخ:

تعيين مشخصه هاي مهم زلزله جهت استفاده در پيش بيني وقوع آن

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمد دربندسرمازندراني

تاریخ:

كنترل جرثقيل چر خان با استفاده از منطق فازي و مقايسه نتايج آن با نتايج حاصل از يك روش كنترلي ديگر

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محرم محمودي

تاریخ:

طراحي كنترلر يك ربات انسان نما با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعيcnac

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : علي ازادبه

تاریخ:

طراحي كنترل فلزي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي براي سيستمهاي گرمايش - سرمايش و تهويه مطبوع

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حسين ميري نژاد

تاریخ:

طراحي مسير ربات متحرك با استفاده از الگوريتمهاي جستجوي ديناميك

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : مجيد دريادل

تاریخ:

بررسي آناليز رياضي و شبيه سازي سيستم رتيكل در جستجوگر موشك

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : ابراهيم اسحاقيان

تاریخ:

ديناميك و كنترل روبات شش پا

نام اساتید: سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, علي نحوي, علي نحوي, يوسفي
Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : آرمان دبيري

تاریخ:

تجزيه و تحليل ارتعاشات شافت و اصل توربين كمپرسور موتور توربوفن با استفاده از تبديل موجك

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي غفاري, علي غفاري, شهرام آزادي
Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Ali Ghaffari, Shahram Azadi
نام دانشجو : رضا يحيوي قره باغ

تاریخ:

انتخاب ورودي- خروجي سيستم كنترل چند متغيره با ملاحضات جفت سازي ورودي- خروجي

نام اساتید: علي خاكي صديق, سيدحسين ساداتي, فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Khaki Sedigh, Seyed Hossein Sadati, Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : احسان سرشاري

تاریخ:

رديابي دست كاربر در محيط سه بعدي با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, حميد ابريشمي مقدم, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي گنجي

تاریخ:

طراحي كنترلر براي يك جسم پرنده داراي دوران حول محور طولي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, -- محرم پور, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد
Seyed Hossein Sadati, , Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسام ابحر

تاریخ:

تشخيص و شناسايي خطا در سيستم كنترل وضعيت ماهواره

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي نحوي, فريد نجفي, فريد نجفي
Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi, Farid Najafi, Farid Najafi
نام دانشجو : مهران فاني

تاریخ:

كنترل سه محوره وضعيت ماهواره به كمك روش شبكه عصبي با استفاده از پيشرانه

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, عليرضا باصحبت نوين زاده, علي نحوي, علي اصغر جعفري, علي نحوي
Seyed Hossein Sadati, Alireza Basohbat Novinzadeh, Ali Nahvi, Ali Asghar Jafari, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيدحسين مرتضوي لاهيجاني

تاریخ:

كاربرد فيلتر كالمن در هدايت موشك با ديدگاه شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي اصغر جعفري, سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي, فريد نجفي
Seyed Hossein Sadati, Ali Asghar Jafari, Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi, Farid Najafi
نام دانشجو : محمد خرمي نيشابور

تاریخ:

راندن خودكار يك خودرو توسط پياده سازي پردازش تصوير هوشمند در يك FPGA

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي
Seyed Hossein Sadati, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : بهنام غياث الدين

تاریخ:

شناسايي ديناميك هاي راه رفتن ربات انسان نما، به كمك شبكه هاي عصبي CMAC و سيستم هاي خبره فازي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه
Seyed Hossein Sadati, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : حمزه علايي بخش

تاریخ:

استخراج قوانين اگر- آنگاه از شبكه هاي عصبي آموزش ديده جهت استفاده در راه يافتن ربات انسان نما

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمد بابادي

تاریخ:

تحليل نظري و تجربي پايداري يك سيستم هپتيكي در تعامل با محيط سفت با در نظر گرفتن اثر تاخير

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : ميثم جهان بخشي

تاریخ:

طراحي و مدلسازي يك سيستم رباتيك جهت استفاده در توانبخشي پاي انسان و كنترل آن به روش كنترل هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حسن مرادي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي روش¬هاي كنترلي هوشمند و مقايسه با روش¬هاي موجود در يك ربات صنعتي با تعداد درجات آزادي 5 و بالاتر

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مسعود عبدالكريمي كومله

تاریخ:

نگاشت ديناميك سيگنال هاي پتانسيل محلي ميداني در پاسخ به محرك هاي گذراي بينايي در عرض لايه هاي قشر اوليه ي بينايي ميمون هوشيار

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, رضا لشگري
Seyed Hossein Sadati, Reza Lashkari
نام دانشجو : فرشته خدايي

تاریخ:

طراحي يك كنترل¬كننده هوشمند براي پرواز يك كوادكوپتر در شرايط آب و هوايي آشفته

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدجعفر فراهاني

تاریخ:

تشخيص عيب توربين باد با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حميدرضا مراديان ريزي

تاریخ:

تشخيص دستور حركت انسان به وسيله سيگنال

نام اساتید: سيدحسين ساداتي
Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدمعين اصفهاني