مشخصات فردی

نام: سجاد

نام خانوادگی: فرهادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: farhadis@gmail.com

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SajadFarhadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

واحد سازمانی: مرکز آموزش های الکترونیکی