مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: هدایتی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rezahedayati@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۴۸۶۸۵۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaHedayati

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: بیومکانیک

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک