رفتار كششي نانو كامپوزيت اپوكسي ـ سيليكاي اصلاح سطحي شده

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : رضا زارعي

بررسي تجربي خواص ضربه سرعت بالاي صفحات كامپوزيتي مشبك تقويت شده با الياف بازالت

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : آرزو عبدي

مقايسه خواص ضربه سرعت بالاي صفحات كامپوزيتي مشبك تقويت شده با الياف شيشه E و بازالت

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : محمدجواد فخاريان قمي

بررسي رفتار كششي كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه تقويت شده با نانو ذرات آلومينا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سيده مليكا صالح كوتاهي

بررسي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت هاي اپوكسي/مت شيشه/ نانو كلي تحت بارگذاري عرضي

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مهنازسادات ميرياني

بررسي رفتار ضربه¬ي سرعت بالاي كامپوزيت¬هاي هيبريدي اپوكسي/ بازالت/كولار

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : زهرا اميني گركاني

بررسي تجربي رفتار ضربه سرعت بالاي چند لايه هاي هيبريدي الياف - فلز

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : الهام اينانلو

انتخاب مواد براي دريافت حرارت از سيستم هاي حرارتي خورشيدي دما بالا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, فرشاد ترابي, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Farshad Torabi, Hossein Siadati
نام دانشجو : نگاه پارسي

بررسي خواص خمشي كامپوزيت هاي زمينه پليمري ترموست تقويت شده با الياف جوت حاوي نانوذرات رس

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سوزان فدائي

بررسي خواص كششي كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف جوت حاوي نانوذرات رس

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : متين رضايان

بررسي شرايط گرمايشي روي خواص مكانيكي چند لايه الياف فلز FML حاوي نانوذرات

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مهرداد مكتبي

پروژه

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ايسان سجادي

بررسي شرايط گرمايشي روي خواص مكانيكي چند لايه هاي الياف فلز fml حاوي نانو ذرات

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : سيداميرمحمد مجاب

تاثير نانو صفحات گرافن بر خواص خمشي كامپوزيت هاي الياف/فلز تحت شرايط محيطي

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : رومينا كشاورز

اثر نانو لوله هاي كربني چند ديواره بر خواص خمشي كامپوزيت هاي الياف-فلز قرار گرفته در معرض آب دريا

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ايسان سجادي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

موضوع پروژه به بررسي روش هاي آماده سازي سطحي فلز و تاثير آن برخواص مكانيكي كامپوزيت هاي الياف-فلز

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي
Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : نيما آموسي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

بررسي اثر افزودن نانوذرات كربني بر خواص سايشي كامپوزيت هاي پايه پليمري

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : فرشاد شمس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ملات پوششي نانوساختار آبگريز جهت اعمال بر سطوح بتن

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي
Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : محدثه گودرزي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بررسي رفتار خود ترميمي در الاستومرها

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند
Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand
نام دانشجو : سيدالبرز ميرمحمدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مطالعه كاربرد نانوذرات مزومتخلخل سيليكا در سامانه¬هاي دارورساني جهت درمان سرطان

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عرفان صلاحي نژاد
Reza Eslami Farsani, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : ميلاد دستوري روييدزق

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

بررسي خواص ضد باكتري و ضد ويروسي نانوذرات مس و اكسيد مس مورد استفاده در محلول¬هاي ضدعفوني، رنگ ها و پليمر¬ها

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند
Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مريم جعفري عقيفي آباد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بررسي مواد پليمري قابل پخت با اشعه فرابنفش

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي
Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei
نام دانشجو : محمد صالحي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

نانوپوشش هاي ابگريز جهت افزايش مقاومت به خوردگي بتن

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي
Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : مبين محدث

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

مقايسه خواص كششي قطعات ABS و PLA تهيه شده به روش پرينت سه بعدي و تزريق

Comparison of tensile properties of 3D printed and injection molded ABS and PLA specimens

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, كيوان نارويي
Reza Eslami Farsani, Keivan Narooei
نام دانشجو : محراب اسمعيل پور

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

ساخت بتن هاي آبگريز با استفاده از مخلوط نانو ذرات اكسيد سيليسيوم و استئاريك اسيد

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي
Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : محمدرضا كوثرطلبي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

مقايسه آلياژهاي حافظه دار معمولي و نانو ساختار

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مجيد سيد صالحي
Reza Eslami Farsani, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمد ملك

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

بررسي روش هاي نوين جذب و تبديل co2 به مواد صنعتي

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : علي رجبي

تاریخ:

سنتز و مشخصه يابي هيدروژل كامپوزيتي پلي نيپام- نانوذرات طلا

Synthesis and characterization of composite hydrogel PNIPAAm -gold nanoparticles

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : فاطمه ملاحسني مجدابادي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

سنتز نانو ذرات اكسيد سيليسيم آبگريز و بررسي تاثير آن بر خواص ترشوندگي سازه هاي بتني

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش
Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محسن فارسي

تاریخ:

سنتز نانو ذرات كراتين به روش حلال زدايي توسط تانيك اسيد و با اعمال امواج اولتر اسونيك

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني
Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سينا داودي

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف بازالت

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مهرداد آقايي خفري
Reza Eslami Farsani, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محمدحسين نظري دستجردي