مشخصات فردی

نام: محمدرسول

نام خانوادگی: دلفانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: delfani@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRasoulDelfani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران