مشخصات فردی

نام: مریم

نام خانوادگی: عبدالعلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: maryam.abdolali@umons.ac.b

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/maryamabdolali


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:

گرایش: علوم کامپیوتر و آمار

واحد سازمانی: ریاضی