مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: پوربگیان برزی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: pourbagian@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۳۲۴۱

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiPourbagian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک